Το Υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε προς τους δήμους της χώρας τις ακόλουθες προσκλήσεις προκειμένου να: ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Α) «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά σχολείο, για σχολεία όπως το δικό μας, τα 2.000 ευρώ. Διαβάστε όλο το άρθρο »