Το Υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε προς τους δήμους της χώρας τις ακόλουθες προσκλήσεις προκειμένου να: ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Α) «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά σχολείο, για σχολεία όπως το δικό μας, τα 2.000 ευρώ.

Β) «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»,  με βασικό στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων και ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα τα 500€ για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500€ για την κατασκευή χώρων υγιεινής.

Ευελπιστούμε στην ανταπόκριση της δημοτικής αρχής για την ένταξη του σχολείου μας (εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας) στις δράσεις του συγκεκριμένου προγράμματος.