Ενδεικτικός σχεδιασμός εβδομαδιαίου προγράμματος της ΕξΑΕ υπό έκτακτες συνθήκες

Η παρουσίασή μας αποτελεί μια πρόταση σχεδιασμού οργάνωσης της ΕξΑΕ υπό
έκτακτες συνθήκες. Είναι δε, ενδεικτική.
Βασική μας πεποίθηση είναι ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι αναντικατάστατη.
Η εμπειρία του κορονοϊού όμως, έδειξε ότι κάποιες φορές συμβαίνουν έκτακτα
γεγονότα που επηρεάζουν τη συνήθη διαδικασία.
Απέδειξε, επίσης, πως ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες, το σχολείο
αντιδρά άμεσα και αποτελεσματικά.
Στην παρούσα συγκυρία και παρά τις δυσκολίες, οι Εκπαιδευτικοί κατέβαλαν
φιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές τους να
διατηρήσουν την επαφή τους με τη μαθησιακή διαδικασία και να τους
υποστηρίξουν συναισθηματικά.
Είναι λογικό και αναμενόμενο όμως, ότι αμέσως μετά από έναν πρώτο
αιφνιδιασμό, το σχολείο οφείλει να κινείται στοχευμένα.
Στην προκειμένη δε περίπτωση οφείλει να οργανώσει καλύτερα τη διαδικασία της
εξαε. Η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας στην ΕξΑΕ είναι εκείνο που δυσκολεύει
την οργάνωση της διαδικασίας.
Για να βοηθήσουμε τα σχολεία προς αυτόν τον σκοπό, για κάθε ανάλογη
περίπτωση στο μέλλον, θεωρήσαμε χρήσιμο να αναπτύξουμε μέσω αυτής
της παρουσίασης το δικό μας σκεπτικό, το οποίο σχετίζεται με τον
βηματισμό του σχολείου προκειμένου να σχεδιάζει οργανωμένα ένα
εβδομαδιαίο πρόγραμμα για την ΕξΑΕ.
Σ’ αυτήν την περίπτωση, την οποία αντευχόμαστε, θα χαιρόμαστε πολύ αν η
πρότασή μας φαινόταν χρήσιμη.

Μαριλένα Γιαννούλη
Σ.Ε.Ε. ΠΕ70
1 ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου

Ενδεικτικός σχεδιασμός εβδομαδιαίου προγράμματος εξαε- Γιαννούλη

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.