Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-20

Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης στους μαθητές και τις μαθήτριες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στοχεύοντας στην αποφυγή του πνιγμού, την εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας των μαθητών/τριών, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. εξέδωσε σχετική εγκύκλιο για την υλοποίηση διδασκαλίας της Κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και οι Συντονιστές Κολύμβησης, να προχωρήσουν στην έναρξη της διδασκαλίας του αντικειμένου.

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ…

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Γενικού ενδιαφέροντος. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.