Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης και διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο

Σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. Φ.20/130400/Δ1/22-08-2019 Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο κατά το σχολικό έτος 2019-2020, ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το Φ.20/207465/226750/Δ1/22-12-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Διδακτέα ύλη του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017 – 18»).

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ…

Σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 143755/Δ2/17-09-2019 Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2019-2020, ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 142749/Δ2/04-09-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019»).

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ…

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Γενικού ενδιαφέροντος. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.