Υποστηρικτικές/επιμορφωτικές δράσεις της ΣΕΕ ΠΕ60 κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών/υποστηρικτικών δράσεων της σχολικής χρονιάς 2021-2022, η  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60-Νηπιαγωγών του 1ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, Βασιλική Βέλκου διοργάνωσε τις εξής εξ αποστάσεως επιμορφωτικές δράσεις με εισηγήτρια την ίδια κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021:
7 Σεπτεμβρίου 2021:
«Εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος και σχολικό κλίμα» για τους νεοδιορισθέντες και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ60 του νομού Κυκλάδων. (συμμετοχή σε ομαδική δράση του 1ου ΠΕΚΕΣ)
9 Σεπτεμβρίου 2021:
«Θέματα έναρξης σχολικής χρονιάς» για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 του νομού Κυκλάδων.
1 Νοεμβρίου 2021:
«Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και της διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο» για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 του νομού Κυκλάδων με σκοπό την υποστήριξή στην εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

16 Νοεμβρίου 2021:
«Θέματα λειτουργίας σχολικών μονάδων» για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 του νομού Δωδεκανήσου.
22 Νοεμβρίου 2021:
«Εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος και σχολικό κλίμα» για τους νεοδιορισθέντες και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ60 του νομού Δωδεκανήσου.
8 Δεκεμβρίου 2021:
«Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και της διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο» για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 του νομού Δωδεκανήσου με σκοπό την υποστήριξή στην εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Δημοσιεύθηκε στην Δράσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.