7η δράση κύκλου προαιρετικών διαδικτυακών επιμορφωτικών συναντήσεων για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής) Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Ενημέρωση για 7η δράση διαδικτυακής επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ07 Σ.Ε.Ε. – Χατζηϊωάννου Α. – 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.