Επιμορφωτικός κύκλος για τις/τους εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: «Διδακτικά Σενάρια Θεατρικής Αγωγής»

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Θεατρικής Αγωγής Παναγιώτα (Νάγια) Μποέμη, διοργανώνει επιμορφωτικό κύκλο για τις/τους εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 91 (ΠΕ 91.01 και ΠΕ 91.02) των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – γενικής και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητας 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου με θέμα:

 «Διδακτικά Σενάρια Θεατρικής Αγωγής»

 Ο επιμορφωτικός κύκλος υλοποιείται σε πέντε (5) επιμορφωτικές συναντήσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex, στον σύνδεσμο:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/panboemi

Σε κάθε επιμορφωτική συνάντηση θα υπάρχει φόρμα συμμετοχής και στο τέλος του επιμορφωτικού κύκλου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τις/τους εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής ενυπόγραφα.

Σας  ευχαριστούμε  για τη συνεργασία.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής

Παναγιώτα (Νάγια) Μποέμη

Πρόγραμμα.pdf

Περιγραφή εισηγήσεων του Επιμορφωτικού Κύκλου Διδακτικών Σεναρίων Θεατρικής Αγωγής

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.