Διεξαγωγή εξ αποστάσεως ενημερωτικής επιμορφωτικής δράσης για όλους τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών του δράσεων, το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και σε εφαρμογή των οριζομένων στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 103742/Ε3 ΕΠΕΙΓΟΝ/26-08-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, οργανώνει εξ αποστάσεως ενημερωτική επιμορφωτική δράση με θέμα:

 «Εισαγωγική ενημέρωση – επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων επί παιδαγωγικο-διδακτικών ζητημάτων»

 Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 07-09-2021 και ώρες 08.30 – 13.30.

 Οι σύνδεσμοι παρακολούθησης παρατίθενται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές – Διευθύντριες, Προϊστάμενοι – Προϊστάμενες να γνωστοποιήσουν εγκαίρως το παρόν στους νεοδιορισθέντες και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.