Υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος για Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της αποστολής του ετήσιου σχεδιασμού του [αρ. αποφ. Ολομέλειας Πράξη 2η/30-11-2018, αριθ. πρωτ. ενημ. του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 76/18-12-2018], θα υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Φυσικής Αγωγής, κυρία Μαρία Μαχαιρίδου και θα διαρκέσει δύο εβδομάδες, από τις 21 Ιανουαρίου έως τις 04 Φεβρουαρίου 2019.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να υπηρετούν ή να ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης παρακολούθησης. Οι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν με συνέπεια την παρακολούθηση του προγράμματος θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα κατατεθούν ψηφιακά από 14 έως και 18 Ιανουαρίου 2019, μέσω του παρακάτω υπερσυνδέσμου:

https://goo.gl/forms/uAKFvV8r5Tutdn3G3

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν να το παρακολουθήσουν θα ενημερωθούν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την αποδοχή της συμμετοχή τους και θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες στις 19 Ιανουαρίου 2019.

Συνοπτική περιγραφή
Τίτλος: Θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μοντέλο επιμόρφωσης: Υβριδικό (ασύγχρονες και σύγχρονες εισηγήσεις)

Επιμέρους θεματικές ενότητες:
1η εβδομάδα (21-27 Ιανουαρίου 2019)
α) Σκοποί, στόχοι και επιδιώξεις της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αρχές σχεδιασμού της διδασκαλίας και αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. Εισηγήτρια:  Μαρία Μαχαιρίδου (Σ.Ε.Ε. ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής). Ασύγχρονες εισηγήσεις.
β) Φυσική Αγωγή για όλους: διδακτικές ενέργειες για τη μεγιστοποίηση του ωφέλιμου διδακτικού χρόνου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εισηγήτρια: Μαρία Μαχαιρίδου (Σ.Ε.Ε. ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής). Σύγχρονη εισήγηση.
2η εβδομάδα (28 Ιανουαρίου- 04 Φεβρουαρίου 2019)
γ) Η διαθεματική διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εισηγήτριες: Ειρήνη Τσαβαλά (Σ.Ε.Ε. ΠΕ70-Δασκάλων, Οργανωτική Συντονίστρια), Σοφία Χάιτα (Σ.Ε.Ε. ΠΕ08-Καλλιτεχνικών). Ασύγχρονες εισηγήσεις.
δ) Κατάθεση εργασίας από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Τεχνική υποστήριξη: Ομάδα τεχνικής υποστήριξης 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Τεχνολογικά μέσα: Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (ασύγχρονες συνεδρίες), πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Big Blue Button (σύγχρονες συνεδρίες)

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Δράσεις, Επιμορφώσεις και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.