3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ για το LAMS (LAMS Workshops) για Αρχαρίους (Beginers) και Προχωρημένους (Advanced)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πέμπτη 11/3/2021 θα πραγματοποιηθεί το Εργαστήριο 3

Η αίθουσα θα ανοίξει στις 18:15 (Ώρα προσέλευσης 18:20 – 18:30)

https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis

 

 • Τα Εργαστήρια είναι ανεξάρτητα και είναι ανοικτά για όποιον ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει αφού  κάνει αίτηση συμμετοχής στο https://bit.ly/3q5v0PT . Εάν είναι αρχάριος στο LAMS, και δεν είχε συμμετάσχει στα δύο πρώτα εργαστήρια να μελετήσει το υλικό προετοιμασίας από τα video και να κάνει μόνος του τα ΦΕ του Εργαστηρίου 1 & 2  τα οποία θα βρείτε παρακάτω σε αυτή τη σελίδα

 

Mία σειρά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για το LAMS στο ΠΣΔ  για Αρχαρίους (Beginers) και Προχωρημένους (Advanced)  κυρίως με πρακτική άσκηση – υποστήριξη για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86)  θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρύτερου σεμιναρίου Διδάσκω Πληροφορική το 2020 ( https://blogs.sch.gr/synee86de/archives/400) το οποίο κάνουμε αυτή την περίοδο.

Εάν θέλετε να συμμετέχετε για να τα παρακολουθήσετε τα εργαστήρια αυτά μπορείτε να κάνετε

Αίτηση Συμμετοχής από: https://bit.ly/3q5v0PT

Η παρακολούθηση είναι ανεξάρτητη για κάθε σεμινάριο. Τα εργαστήρια  θα πραγματοποιούνται (Πέμπτες 18:30-21:00 ανά 15νθήμερο):

 • Εργαστήριο 1 [11/02/21]: Το περιβάλλον η συγγραφή και ανάπτυξη μαθημάτων στο LAMS
 • Εργαστήριο 2 [25/02/21]: Η εποπτεία μαθήματος, αξιολόγηση μαθητή – βαθμολόγηση – ανατροφοδότηση από τον καθηγητή
 • Εργαστήριο 3 [11/03/21]: Συγγραφή μαθημάτων με ομαδο-συνεργατικές δραστηριότητες – διακλάδωση – διαφοροποιημένη διδασκαλία

Επιμορφωτές

 • Αραπογιάννης Ευάγγελος
 • Παπαδάκης Σπυρίδων
 • Φακιολάκης Γεώργιος

 

Συνιστάται να αφιερώσετε 15′ προετοιμασίας πριν από κάθε εργαστήριο για τη μελέτη της θεωρίας και των πολύ βασικών στοιχείων είτε και όσο έγιναν στα προηγούμενα εργαστήρια εάν δεν τα είχατε παρακολουθήσει από εδώ:

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εργαστηρίου 1
α) Σύντομη σύνοψη -επισκόπηση του LAMS – θεωρίας στο video: https://youtu.be/CWwaNKb-ROA
β) Εξοικείωση με το LAMS στο ΠΣΔ με 15′ προετοιμασία με την υποστήριξη του Φύλου Εργασίας 0: https://bit.ly/2Oj0R1z

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εργαστηρίου 2
Δείτε τα ακόλουθα σύντομα video και παραδείγματα Μαθημάτων σε LAMS στο Αποθετήριο της Διεθνούς Κοινότητας: https://lamscommunity.org/lamscentral/?language=el

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εργαστηρίου 3
Αναζητήστε δύο (2) παραδείγματα Μαθημάτων σε LAMS στο Αποθετήριο της Διεθνούς Κοινότητας: https://lamscommunity.org/lamscentral/?language=el  τα οποία εφαρμόζουν τεχνικές συνεργατικής διαμορφωτικής αξιολόγησης, συνεργατικής μάθησης και μεθοδολογίας διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
Διαβάστε το κείμενο  Διαμορφωτική αξιολόγηση και Lams (Ε. Λιακοπούλου)

 

ΥΛΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ – ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: https://bit.ly/3qpeN8F

 

 • LAMS  Εργαστήριο 2 [Video 25/02/21 Θα αναρτηθεί]: Το περιβάλλον του Επόπτη και η υποστήριξη των μαθητών στο LAMS
  • Φ.Ε.4 Δημιουργία Τμημάτων – Εισαγωγή Μαθητών –  Προσθήκη Μαθήματος σε πολλά τμήματα μαθητών στο LAMS του ΠΣΔ
  • Φ. Ε. 5 Εκπόνηση μαθήματος  (Excel-Ασκηση-Πληθυσμος-ver2-ful) ως  μαθητής και η εποπτεία του μαθήματος ως Καθηγητής
  • Φ.Ε. 6 Διεθνής κοινότητα -Λήψη Μαθήματος – Επεξεργασία – Δημιουργία νέου

 

 • LAMS  Εργαστήριο 3: Συγγραφή μαθημάτων με ομαδο-συνεργατικές δραστηριότητες – διακλάδωση – διαφοροποιημένη διδασκαλία

 

2021-02-04 | Μεγάλο σεμινάριο «Διδάσκω Πληροφορική το 2021 για τον πολίτη του 21ο αιώνα»

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Πληροφορικής
με σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλαστρατηγικές διδασκαλίας, μεθόδους, τεχνικές και προηγμένα εργαλεία μαθησιακής τεχνολογίας

Διδάσκω Πληροφορική το 2021 για τον πολίτη του 21 ο αιώνα

Έναρξη Πέμπτη 4/2/2021 18:00 

Αίθουσα: https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου |  Επιμορφούμενοι   | Εργαστήρια LAMS

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Ανεστραμμένη τάξη (Flipped classroom)
 2. Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Learning Analytics)  
 3. Διαμορφωτική Αξιολόγηση (Formative Assessment), 
 4. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (Differentiated Instruction)

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής, κάθε επιμορφούμενος/η θα πρέπει:

Για την αξιολόγηση και επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, κάθε επιμορφούμενος/η οφείλει να:

 • συμμετέχει σε όλες τις σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις (κάθε Πέμπτη ανά δύο εβδομάδες με δικαίωμα μίας αιτιολογημένης απουσίας ή καθυστερημένης σύνδεσης ή πρόωρης αποσύνδεσης).

 • ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις υποχρεωτικές ασκήσεις/δραστηριότητες κάθε επιμορφωτικής εβδομάδας που διεξάγεται σύγχρονα ή ασύγχρονα.

 • υποβάλει δύο σενάρια μαθήματος Πληροφορικής που θα σχεδιαστούν ατομικά και θα αξιολογηθούν ως επιτυχή, σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Υποβολή του Πρώτου σεναρίου μαθήματος Πληροφορικής που θα αξιοποιεί στοιχεία της Ανεστραμμένης Τάξης και της Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων έως και την Τετάρτη 10-03-2021.

  • Υποβολή του Δεύτερου σεναρίου μαθήματος Πληροφορικής που θα αξιοποιεί στοιχεία της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης και της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας έως και την Τετάρτη 07-04-2021. Το δεύτερο σενάριο μαθήματος μπορεί να αποτελεί ένα νέο σενάριο ή διασκευή του προηγούμενου (πρώτου σεναρίου) που ενσωματώνει τα νέα ζητούμενα στοιχεία (Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία).

  • Τα δύο σενάρια κρίνονται ως επιτυχή, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους από τους εκπαιδευτές επιτύχουν τουλάχιστον το 50% σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης του Πίνακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubric) που έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων.

 • παράσχει αξιολόγηση-ανατροφοδότηση σε 2-3 σενάρια συν-επιμορφούμενων (ομότιμη αξιολόγηση).

 • πραγματοποιήσει παρόμοιο επιμορφωτικό σεμινάριο (διάρκειας 32 ωρών) με τον ρόλο του επιμορφωτή. Κάθε επιμορφωτικό τμήμα θα το αναλάβουν δύο επιμορφωτές σε συνεργασία. Το περιεχόμενο του νέου σεμιναρίου διάρκειας 32 ωρών θα ετοιμαστεί-συνδιαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του παρόντος σεμιναρίου.

 

Το σεμινάριο συντονίζεται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας με συνδιοργάνωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής (ΠΕ86) των ΠΕ.ΚΕ.Σ. Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Υπεύθυνοι σχεδιασμού του προγράμματος και κύριοι επιμορφωτές είναι οι Δρ Σπυρίδων Παπαδάκης (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας), Δρ Ιωάννης Συρρής (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Οργανωτικός Συντονιστής 2 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου), M.Sc Δημήτριος Τζήμας (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας) και M.Ed Ευστρατία Λιακοπούλου (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου).

Η Β΄ Φάση επιμόρφωσης θα γίνει σε εξακτινωμένα εξ αποστάσεως τμήματα με είκοσι έως είκοσι τέσσερις (20 – 24) εκπαιδευτικούς και δύο επιμορφωτές σε κάθε τμήμα (από τους επιμορφούμενους της Α΄ Φάσης). Τα τμήματα θα είναι ομοιογενή ανά τύπο σχολείου που διδάσκουν οι επιμορφούμενοι (Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ). Για το σκοπό αυτό θα γίνει νέα πρόσκληση για τους επιμορφούμενους στη Β’ Φάση στο επόμενο χρονικό διάστημα.

 

 

Τρίτη 26/01/2021 | 12:30 – 13:45μμ Eκπαιδευτικοί – Διδάσκοντες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ ΓΕΛ Δυτ. Ελλάδας – Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Υπηρεσιακή Συνάντηση με Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρουσιολόγιο  ΠΕ86   |   Αξιολόγηση  Πληροφορική Γ ΓΕΛ Μείωση Ϋλης 11-0121

 Καταχώρηση Διδαχθείσας  Ύλης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΕΛ

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα «Πληροφορική» στην Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας σε σύγχρονη εξ αποστάσεως υπηρεσιακή συνάντηση, για την πρόοδο της ύλης, την

 Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 12:30-13:45

στην ψηφιακή αίθουσα (ώρα προσέλευσης 12:15-12:30)

https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis

Η παρουσία των εκπαιδευτικών κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής παρακαλούνται να ενημερώσουν (είτε να καταχωρήσουν εκ νέου αν δεν θυμούνται τους κωδικούς τους για να συμπληρώσουν) στην ακόλουθη φόρμα της διδαχθείσας ύλης του μαθήματος ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών και προτάσεων  στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3jQ3F0p

 


Υπουργική απόφαση για ΓΕ.Λ – Αρ. Πρωτ. 1820/Δ2/08-01-2021

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 Υ.Α .με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046)

Τρίτη 26/01/2021 | 11:15πμ-12:15μμ Εκπαιδευτικοί ΠΕ86 ΕΠΑ.Λ. Δυτ. Ελλάδας διδάσκοντες στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Πληροφορικής – Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Υπηρεσιακή Συνάντηση με Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρουσιολόγιο ΠΕ86    |   Αξιολόγηση  |   Γ ΕΠΑΛ Μείωση Εξετ. Ϋλης 11-0121

 1. Καταχώρηση Διδαχθείσας  Ύλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 2.  Καταχώρηση Διδαχθείσας  Ύλης  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΤΙΣΤΩΝ

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα «Προγραμματισμός Υπολογιστών» και «Δίκτυα Υπολογιστών» στην Γ΄/Δ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. /Ε.Κ. και της Δ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ του τομέα Πληροφορικής, Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας σε σύγχρονη εξ αποστάσεως υπηρεσιακή συνάντηση, για την πρόοδο της ύλης, την

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και  ώρες 11:15-12:15.

στην ψηφιακή αίθουσα (ώρα προσέλευσης 11:00-11:15)

https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis

 

Η παρουσία των εκπαιδευτικών κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής παρακαλούνται να ενημερώσουν την ύλη (είτε να την καταχωρήσουν εκ νέου σε περίπτωση που δεν θυμούνται τους κωδικούς για να συμπληρώσουν), στις ακόλουθες φόρμες της διδαχθείσας ύλης των μαθημάτων στους συνδέσμους:

Δίκτυα Υπολογιστών – Ύλη: https://bit.ly/37Ojy3v

Προγραμματισμός Υπολογιστών – Ύλη: https://bit.ly/2JDSNqq

 


Υπουργική απόφαση για ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ – Αρ. Πρωτ. Φ6/1619/ΓΔ4/08-01-2021

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (σελ 53 ή 453):  13-01-2021 (ΦΕΚ 50/τ.Β ́/13-01-2021) δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Φ6/3030/ΓΔ4/12-01-2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καιτης Δ ́τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) για το σχολικό έτος 2020-2021».

Επιμορφωτικά Σεμινάρια 2021 για Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής – 1η Ανακοίνωση – υποβολή ενδιαφέροντος συμμετοχής

1. Μικρά σεμινάρια για τα μαθήματα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. 

1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών Πληροφορικής – διδασκόντων τα μαθήματα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. σε σύντομα (2΄-ώρα)επιμορφωτικά σεμινάρια ανά μάθημα – ομάδες μαθημάτων.

Απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.) των ΠΔΕ  Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

1η Ανακοίνωση

Υποβολή δηλώσεων πρόθεσης συμμετοχής ως επιμορφούμενοι ή/και ως επιμορφωτές – εισηγητές καλών πρακτικών μέχρι και την

Παρασκευή 29-01-2021 στον σύνδεσμο https://forms.gle/KCxaPr1YUq3G8DSE9


2. Μεγάλο σεμινάριο «Διδάσκω Πληροφορική το 2021 για τον πολίτη του 21ο αιώνα» 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε μεγάλο (50 ωρών) προαιρετικό – εθελοντικό Σεμινάριο Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Πληροφορικής «Διδάσκω Πληροφορική το 2021 για τον πολίτη του 21ο αιώνα» – Επιμόρφωση Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Πληροφορικής με σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα, στρατηγικές διδασκαλίας, μεθόδους, τεχνικές και προηγμένα εργαλεία μαθησιακής τεχνολογίας»

1η Ανακοίνωση |  2η Ανακοίνωση (Επιλογή Επιμορφούμενων – Εγγραφή)

Απευθύνεται σε όλους τους καθηγητές πληροφορικής οι οποίοι διδάσκουν σε Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. των ΠΔΕ  Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Υποβολή δηλώσεων πρόθεσης συμμετοχής μέχρι την

 Παρασκευή 08-01-2021   https://forms.gle/7pKy9ZUZ4TmAdC6r9

17-12-20 Ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ86 -Διδασκόντων «Πληροφορική» στα Γυμνάσια Αιτ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας

Πρόσκληση | ΠαρουσιολόγιοΑξιολόγηση | Καλές Πρακτικές – Λογισμικό

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ86 –  διδάσκοντες το μάθημα «Πληροφορική» στα Γυμνάσια, των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας
και Ηλείας σε σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση, την

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

στην ψηφιακή αίθουσα  

https://bit.ly/2K30mGE

κατά τις ώρες 11:30-14:00 *

Επιμορφωτικό  – Χρήσιμο Υλικό:

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3amceyZ

Ενημερωτική-Επιμορφωτική συνάντηση Τρίτη 08/12/2020 για ΠΕ86 ΕΠΑ.Λ. διδάσκοντες στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποβολή Ερωτήσεων   |     Παρουσιολόγιο ΠΕ86 ΠΔΕ Δυτ Ελλάδας    |   Αξιολόγηση  |

Ενημερωτική-Επιμορφωτική συνάντηση  για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα «Προγραμματισμός Υπολογιστών» και «Δίκτυα Υπολογιστών» στην Γ΄/Δ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. /Ε.Κ. του τομέα Πληροφορικής, Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας σε σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση, την

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

κατά τις ώρες 11:45-14:00.

στην ψηφιακή αίθουσα

https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis

 

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων επιστημονικής ευθύνης τους, οι οποίοι διδάσκουν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΕΠΑ.Λ. «Προγραμματισμός Υπολογιστών» και «Δίκτυα Υπολογιστών» κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Παρακαλούμε να καταχωρήσετε (και να ενημερώνετε στη συνέχεια – κρατώντας το σύνδεσμο και το email που συνδεθήκατε την πρώτη φορά) την ύλη:

 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

02-12-20 Ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ86 -Διδασκόντων Τ.Π.Ε. στα Δ.Σ. Αιτ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας

Πρόσκληση | ΑξιολόγησηΕπιμορφωτικό Υλικό

Ενδιαφέρον συμμετοχής στη 2η Επιμορφωτική Συνάντηση

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ86 –  διδάσκοντες το μάθημα «Τ.Π.Ε.» στα Δημοτικά Σχολεία, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας σε σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση, την

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

στην ψηφιακή αίθουσα  

https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis

κατά τις ώρες 10:00-12:30.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μαθαίνοντας Πληροφορική μέσα από τον μαγικό κόσμο των βιβλίων…

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2020-21 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 


Χρήσιμο Υλικό – Βιβλία Μαθητή για το  Γυμνάσιο

 

 

Οδηγίες για το μάθημα των ΤΠΕ 2020-2021

Οδηγίες για το μάθημα των ΤΠΕ 2020-2021 (σε PDF)

Χρήσιμο Υλικό

Προαιρετικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών στο σχολείο: Οικοσυστημική προσέγγιση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ | Video Εκδήλωσης
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Παρουσίαση Δημόπουλος Βασίλειος ΣΕΕ ΠΕ70)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  :
Οικοσυστημική προσέγγιση (Σύνοψη)
(Παρουσίαση Δημόπουλος Βασίλειος ΣΕΕ ΠΕ70)

Η 2η συνάντηση του σύγχρονου εξ αποστάσεως προαιρετικού επιμορφωτικού σεμιναρίου, στην οποία θα γίνει κυρίως η συζήτηση επί των μελετών περίπτωσης, θα πραγματοποιηθεί:

την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 κατά τις ώρες 7:00μμ με 9:00μμ.

στην ψηφιακή αίθουσα  (ώρα προσέλευσης: 18:45-19:00)

https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis

Υποβολή δηλώσεων πρόθεσης συμμετοχής
μέχρι τη Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 στο σύνδεσμο https://bit.ly/3rlBtXB
.

 

Από την ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών και αιτήματα εκπαιδευτικών για την ενίσχυση -υποστήριξή τους σε θέματα συμπεριφοράς μαθητών στο σχολείο σχεδιάσαμε και θα πραγματοποιήσουμε ένα εθελοντικό – προαιρετικό επιμορφωτικό σεμινάριο για το αντικείμενο αυτό.

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης του ΣΕΕ Πληροφορικής Δρ. Σπυρίδωνα Παπαδάκη, σε σύγχρονο εξ αποστάσεως προαιρετικό επιμορφωτικό σεμινάριο 

την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 κατά τις ώρες 19:30-21:00

στην ψηφιακή αίθουσα  (ώρα προσέλευσης: 19:15-19:30)

https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis

 

Επιμορφωτής: Δρ. Βασίλειος Δημόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70 Δυτικής Ελλάδας

 

Υποβολή δηλώσεων πρόθεσης συμμετοχής μέχρι τη

Δευτέρα 22-02-2021 στο σύνδεσμο   https://bit.ly/2MZ4Dx3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΕ LAMS – Επιμορφωτικό Εργαστήριο

«https://exaefeb21.pdeionion.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/02/21 17:00-19:00

Αίθουσα – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ

 • Σ. Παπαδάκης
 • Γ. Φακιολάκης

Επιμορφωτικό Υλικό για επιμορφούμενους: https://bit.ly/3pDQMJH

ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΒΗΜΑΤΑ
Είσοδος στο Webex Meeitng – Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης: https://bit.ly/37zf6WM

Βήμα 0. Εγγραφή στον LAMS Server του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας – Ασκήσεις:
https://pekesde.lams.sg/lams/signup/kerkyra210221

 

Βήμα 1. Eξάσκηση ως μαθητής: https://pekesde.lams.sg/lams/

Βήμα 2. Εξάσκηση για συγγραφή σεναρίου:
στον LAMS server  του ΠΣΔ https://lams.sch.gr/
(Είσοδος με τον λογαριασμό σας στο ΠΣΔ)

ή στον LAMS server  του ΠΕ.ΚΕ.Σ Δυτικής Ελλάδας στο https://pekesde.lams.sg/lams/
(Είσοδος με τον λογαριασμό που δημιουργήσατε στο Βήμα 0)

Βήμα 3. Εξάσκηση ως καθηγητής – εποπτεία μαθήματος: https://pekesde.lams.sg/lams/

(Είσοδος με τον λογαριασμό που ανοίξατε στο Βήμα 1 στον LAMS Server του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας)

FLASH & Μαθησιακά Αντικείμενα στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο

Αποθετήριο «Φωτόδεντρο/Μαθησιακά Αντικείμενα» – Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγίες για την αναπαραγωγή Flash μαθησιακών αντικειμένωνhttp://photodentro.edu.gr/files/faq/Photodentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/lor/faq

To Αποθετήριο Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα (Φωτόδεντρο LOR) φιλοξενεί σήμερα 9.652 ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, όπως προσομοιώσεις, διερευνήσεις, πειράματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, χάρτες κ.ά., που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών στόχων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Τα περισσότερα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Σχολείο Ι κατά το διάστημα 2010-2015, καθώς και του έργου Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ, κατά το διάστημα 2017-2020 (περιλαμβάνονται και κάποια αντικείμενα που ανακτήθηκαν από παλιότερα λογισμικά).

Για την ανάπτυξη των μαθησιακών αντικειμένων, αξιοποιήθηκαν λογισμικά και εργαλεία όπως Adobe Flash Pro, Articulate Studio (Engage, Presenter, Storyline, Quiz Maker), Geogebra (v3, v4 και HTML5), Unity 3D, ComicLab, Gmol, CrazyTalk Animator Pro, Αβάκιο ΙΙ / E-Slate -click and play version, Hot Potatoes v.6, Java & Javascript Authoring Tools, Google Earth και Google Maps Api κ.ά.

Για τη διαδικτυακή (online) αναπαραγωγή των μαθησιακών αντικειμένων τεχνολογίας flash είναι απαραίτητη η εγκατάσταση και χρήση του πρόσθετου λογισμικού Adobe Flash Player. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί φυλλομετρητές εφάρμοσαν πολιτικές ασφαλείας που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση πρόσθετων λογισμικών. Από το τέλος του 2020 δε, σταμάτησε και η υποστήριξη και διάθεση του flash από την ίδια την Adobe, ενώ από τις 12/1/2021 διακόπηκε η δυνατότητα χρήσης του πρόσθετου λογισμικού Αdobe Flash Player στους φυλλομετρητές που ήταν ήδη εγκατεστημένο.

Γνωρίζοντας την παραπάνω πολιτική και εξέλιξη, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ειδικότερα η ομάδα λειτουργίας των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο, έχει ξεκινήσει από το 2015 συστηματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του θέματος, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των μαθησιακών αντικειμένων του Φωτόδεντρου.

Βασική κατεύθυνση είναι η υιοθέτηση της τεχνολογίας HTML5 για την ανάπτυξη όλων των νέων μαθησιακών αντικειμένων του Φωτόδεντρου από το 2015 και μετά και, παράλληλα, η σταδιακή επικαιροποίηση και μετατροπή σε HTML5 των παλιότερων μαθησιακών αντικειμένων που βασίζονται σε τεχνολογίες Flash (ή και σε άλλες τεχνολογίες που απαιτούν πρόσθετα, όπως Unity και Java).

Έτσι, στο έργο «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ» (2017-2020) αναπτύχθηκαν 900 νέα μαθησιακά σε HTML5, ενώ μετατράπηκαν σε HTML5 περίπου 3.400 μαθησιακά αντικείμενα από Flash ή άλλες τεχνολογίες (όπως Geogebra v3/v4).

Επιπλέον, στο πλαίσιο έργου συντήρησης του περιεχομένου του Φωτόδεντρου, που υλοποιεί το ΙΤΥΕ με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΙΘ, το 2020 επικαιροποιήθηκαν πλήρως (επαναδημιουργήθηκαν σε HTML5) ογδόντα (80) επιλεγμένα μαθησιακά αντικείμενα Φυσικής. Παράλληλα, στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η μετατροπή σε HTML5 άλλων 90 flash αντικειμένων Γερμανικής Γλώσσας.

Το 2021-22 προβλέπεται να μετατραπούν ή/και να επικαιροποιηθούν πλήρως (επαναδημιουργία σε HTML5) επιπλέον 200 επιλεγμένα μαθησιακά αντικείμενα flash.

Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση (Ιανουάριος 2020) στο Φωτόδεντρο LOR θα βρείτε:

 • 6.753 μαθησιακά αντικείμενα πλήρως λειτουργικά (σε HTML5 ή άλλες τεχνολογίες)
 • 2.899 μαθησιακά αντικείμενα σε flash που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη λειτουργία τους στους διάφορους φυλλομετρητές.

Η αναλυτική λίστα με όλα τα μαθησιακά αντικείμενα flash που φιλοξενούνται στο Φωτόδεντρο LOR, οργανωμένα ανά γνωστικό αντικείμενο / συλλογή, δίνεται εδώ: Photodentro_LOR_LO-Flash_plugin-CTI-2021-01-19 v1.0.xlsx

Για τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου που παραμένουν σε flash, πρόκειται σύντομα να αποφασιστεί η γενικότερη πολιτική που θα ακολουθηθεί, ώστε η ύπαρξη των μη λειτουργικών flash αντικειμένων να μην δυσχεραίνει την εύρεση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων λειτουργικών μαθησιακών αντικειμένων του αποθετηρίου.

Επίσης, μετά από διερεύνηση διάφορων λύσεων για την εκτέλεσή των μαθησιακών αντικειμένων flash, με μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, παραθέτουμε κάτω τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις.

H απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα της σελίδας Συχνών Ερωτήσεων θα ενημερώνεται τακτικά, με οποιαδήποτε νεότερη λύση ή αλλαγή προκύψει.

 

Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία – Υποστήριξη Εκπαιδευτικών

Στη σελίδα αυτή προτείνουμε να δείτε ενδιαφέροντα σεμινάρια από Επιμορφωτικές Συναντήσεις – Ημερίδες με θέματα για την «Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία – Υποστήριξη Εκπαιδευτικών» από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρα, Πανεπιστήμια και άλλους φορείς:

 

Ο εμπλουτισμός της ΕξΑ Διδασκαλίας με Ψηφιακά Εργαλεία

Συνδιοοργάνωση 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγίου & Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Εργαστήριο Α. Σοφού

Εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό από το σεμινάριο: «Ο εμπλουτισμός της εξΑ διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία»

Tutorials Liveworksheets

Tutorials Quizizz

Tutorials Sway

Tutorials Ψηφιακοί Πίνακες

Ψηφιακά Εργαλεία

 

https://elearning.teach4integration.gr/