Διαγωνισμός Μαθηματικής Λογικής & Υπολογιστικής Σκέψης στη Δυτική Ελλάδας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τη λήξη του επιτυχημένουμ διαγωνισμού «Κάστορας» όπως μπορεί να δείτε από εδώ: BEBRAS_GR_2019_Ανακοίνωση_Λήξης Διαγωνισμού_και_Αποτελεσμάτων

Για το σχολικό έτος 2019-2020 προγραμματίζουμε τημ υλοποίηση Μαθητικού διαγωνισμού «Μαθηματικής λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης» από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας (εγκεκριμένος από το ΙΕΠ: α.απ. Φ15/115455/Δ2/17-07-2019).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί πιλοτικά μόνο για μαθητές Γυμνασίου για πρώτη φορά σε μικρή κλίμακα σε τρεις φάσεις: ένας προκριματικός γύρος (ανά Σχολείο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας), ημιτελικοί και τελικοί αγώνες σε επίπεδο Περιφέρειας) στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα). Ο προκριματικός γύρος θα υλοποιηθεί ημέρα Παρασκευή (σε επίπεδο σχολείου, τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες) και οι ημιτελικοί και τελικοί αγώνες θα ακολουθήσουν σε  επόμενο Σαββατοκύριακο από τους προκριματικούς αγώνες στην έδρα του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας.

Ο προτεινόμενος διαγωνισμός προβλέπεται να υλοποιηθεί Μάρτιο – Απρίλιο 2020. Για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας προβλέπεται 1 ώρα για κάθε φάση αντίστοιχα (προκριματική, ημιτελική, τελική)

Οι μαθητές από κάθε σχολείο που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό  θα οργανωθούν σε τριμελείς ομάδες με δυο μέντορες εκπαιδευτικούς (ένας Μαθηματικών και ένας Πληροφορικής) από το σχολείο τους. Από κάθε σχολείο μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες από μια τριμελείς ομάδες μαθητών.

Οι μαθητές καλούνται να δώσουν απάντηση 8-10 σύντομων προβλημάτων ή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών που απαιτούν την εφαρμογή μαθηματικής λογικής και υπολογιστικής σκέψης. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί αυτοματοποιημένα με αξιοποίηση κατάλληλου λογισμικού.  Τα θέματα-γρίφοι θα είναι κατά το δυνατόν διασκεδαστικά και ελκυστικά, βασιζόμενα σε αυθεντικά προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους αλλά και επιστήμονες των Μαθηματικών και της Πληροφορικής. Θα είναι διατυπωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται αυστηρά η προηγούμενη τυπική γνώση για να απαντηθούν.

Ενώ ο διαγωνισμός  το Σχολικό Έτος 2019-20 πιλοτικά απευθύνεται  μόνο σε μαθητές Γυμνασίου (ηλικίας 12-15 ετών),  αλλά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να στελεχώσουν τις επιτροπές του διαγωνισμού μπορούν να είναι είτε ΠΕ86 από Δημοτικά Σχολεία και ΠΕ03/ΠΕ86 από Γυμνάσια είτε από Λύκεια / ΕΠΑΛ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (δηλαδή από όλα τα σχολεία).

Στελέχωση επιτροπών

Οργανωτική επιτροπή:

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την οργανωτική επιτροπή ανά Διεύθυνση εκπαίδευσης καλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα έως τις 18/12/2019.

Σημαντική ημερομηνία: Η πρώτη συνάντηση της οργανωτικής επιτροπής θα γίνει την Δευτέρα 23/12/2019 και ώρα 12.00-13.00 στα γραφεία του ΠΕΚΕΣ (Παραλία Πατρών). Για τα μέλη της Οργανωτικής επιτροπής Ηλείας και Αιτ/νιας θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέσω skype.

Επιστημονική επιτροπή:

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού (για προετοιμασία, έλεγχο και ενδεικτική επίλυση θεμάτων-γρίφων) καλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα έως τις 18/12/2019.

Επιτροπή τεχνικής υποστήριξης:

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης του διαγωνισμού καλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα έως τις 18/12/2019.

 

Σπύρος Παπαδάκης

Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας

 

 

Επιμορφωτικές Συναντήσεις “Διδασκαλία ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο» για ΠΕ86 Δυτικής Ελλάδας στην Π/θμια Εκπ/ση.

Ημερομηνία/ Ώρα Τόπος Συνάντησης Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί Επιμορφωτές
Δευτέρα

21-10-2019

08.15- 13.45

 

 Πύργος

5ο Δ.Σ. Πύργου

ΠΕ86 οι οποίοι Διδάσκουν στα Δημοτικά Σχολεία της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας  

Παπαδάκης Σπυρίδων,

Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Αντίστοιχων Περιοχών Ευθύνης

Ζάγκος Γ. & Τουρκάκη Δ.

 

Αγγελόπουλος Η., Κονιδάρης Γ., Νικολακοπούλου Α. Παπαδούρης, Φελούκα Β.

 

 Βαλμάς Θ., Δημόπουλος Β, Μαστρογιάννης Α,  Σακκούλης Δ.

Τετάρτη

23-10-2019

08.15- 13.45

Πάτρα

16ο Δ.Σ. Πάτρας

ΠΕ86 οι οποίοι Διδάσκουν στα Δημοτικά Σχολεία της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
Τετάρτη

30-10-2019

08.15- 13.45

 

Αγρίνιο

16ο Δ.Σ. Αγρινίου

ΠΕ86 οι οποίοι Διδάσκουν στα Δημοτικά Σχολεία της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Πρόσκληση

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 για την καλύτερη προετοιμασία – οργάνωση των συναντήσεων να συμπληρώσουν τη «Φόρμα Ανίχνευσης Επιμορφωτικών Αναγκών – Προτάσεων» [https://bit.ly/2AIsWFC]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Ώρα
Θεματική
08:15 – 08:30 Προσέλευση 
08:30 – 08:45 Χαιρετισμοί Σ.Ε.Ε., Δ/ντής/τριες Π/θμιας Εκπ/σης & Δ.Σ.
08:45 – 10:30 «Δέσιμο ομάδας – Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών»
10:30 – 10:45 Διάλειμμα
10:45 – 11:45 «Διαχείριση τάξης στο Δημοτικό Σχολείο  – Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο – Συνεργασία με τον/την Δάσκαλο/α της τάξης και τους Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων»
11:45 – 12:00 Διάλειμμα
12:00 – 13:15 «Διδασκαλία ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο – Καλές Πρακτικές»
13:15 – 13:45 Συζήτηση –  Προτάσεις –  Αξιολόγηση Ημερίδας -Κλείσιμο

 

 

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδασκαλία Πληροφορικής με Ανεστραμμένη Τάξη» για ΠΕ86 Δυτικής Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε και σας προσκαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σας σε  προαιρετικό επιμορφωτικό σεμινάριο – βιωματικό εργαστήριο τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών,  για δεκαέξι (16) εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86 & ΤΕ01.13) της Π.Ε. Αιτ/νίας, Αχαΐας Ηλείας,  το οποίο θα πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00-20:00
στο 20ο Γυμνάσιο Πάτρας

(Ηρακλείδου 4, Περιβόλα, Πάτρα, Δ/ντής: Χ. Χριστακούδης, ΠΕ86)


από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής  Δυτικής Ελλάδα Δρ. Σπυρίδωνα Παπαδάκη  σε συνεργασία με τον M.Ed Μακροδήμο Νικόλαο  εκπαιδευτικό.ΠΕ70

(2ος κύκλος)

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, 16:00-20:00
στο 1ο Γυμνάσιο Πάτρας

(Έλληνος Στρατιώτη και Αγ. Σοφίας, Συγκρότημα Ανδρέας Γ. Παπανδρέου 1ου & 6ου Γυμνασίου Πάτρας, Πάτρα, Δ/ντρια: κ. Χ. Μαρκέα, ΠΕ03)


από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής  Δυτικής Ελλάδα Δρ. Σπυρίδωνα Παπαδάκη  σε συνεργασία με τον M.Ed Μακροδήμο Νικόλαο  εκπαιδευτικό.ΠΕ70 και την Med  Μαρκέα Χρυσούλα εκπαιδευτικό ΠΕ03.

με θέμα:

Διδασκαλία Πληροφορικής με το μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης (Flipped Classroom)  με έμφαση στην αξιοποίηση του  ιδιαίτερα στα μονό-ωρα μαθήματα των ΤΠΕ και της Πληροφορικής στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση.

 

Στο σεμινάριο θα λάβουν μέρος δεκαέξι (16) – 20  εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (8 από Σχολικές Μονάδες Αχαΐας, 5 από Σχολικές Μονάδες Αιτ/νίας και 3 από Σχολικές Μονάδες Ηλείας) με βάση τη σειρά  αίτησής από εδώ: https://bit.ly/2ZL4VYy

Υποβολή αιτήσεων από 10/09/2019 μέχρι και την Τρίτη 17/09/2019, 13:00.

Υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων (2ου κύκλου) από 07/10/2019 μέχρι και την Πέμπτη 10/10/2019, 13:00.

Σημείωση: Σε περίπτωση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος συμμετοχής, θα εξεταστεί η δυνατότητα επανάληψης του σεμιναρίου, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλλετε νέα αίτηση αφού επιβεβαιώσετε το ενδιαφέρον σας για τη νέα Ημ/νία, Ώρα, Τόπο διεξαγωγής.

 

Οι υπόλοιποι αιτούντες εκπαιδευτικοί θα προσκληθούν να συμμετάσχουν κατά προτεραιότητα στο επόμενο σεμινάριο, εφόσον το επιθυμούν και επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους σε Πρόσκληση που θα ακολουθήσει με τον τόπο και χρόνο επανάληψης του σεμιναρίου τον Οκτώβριο 2019.

 

Δειγματική διδασκαλία για ΠΕ86 & ΤΕ01.13 ΕΠΑΛ Αιτ/νίας Αγρίνιο, ΠΑ 01/02/2019, 10:00-13:00

Δειγματική διδασκαλία για Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής των ΕΠΑΛ  Αιτ/νίας

στο μάθημα «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών» – Ενότητα «Δομή Επιλογής» της Β’ ΕΠΑΛ.

Παρασκευή 01/02/2019, 10:00-13:00, 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου

Θα ακολουθήσει συζήτηση για τη διδακτική των μαθημάτων πληροφορικής στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-19 και ειδικότερα για τα θέματα που αφορούν στις δυνατότητες διδακτικής του Προγραμματισμού Υπολογιστών και βασικών εννοιών όπως η «Δομή Επιλογής» με εφαρμογές του «Διαδικτύου των πραγμάτων / The Internet of Things».

  

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) και άλλων Ειδικοτήτων με θέμα την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη συμπερίληψή τους στην τάξη

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) και άλλων Ειδικοτήτων με θέμα την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη συμπερίληψή τους στην τάξη.

1η Ανακοίνωση (20/2/2020): – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής

Αιτήσεις συμμετοχής (21/02/20 έως 05/03/2020) από εδώ https://tinyurl.com/pekesde-inclusion-teach-train

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση σεμιναρίου μοντέλου μικτής μάθησης / ανεστραμμένης τάξης – σαράντα (40) διδακτικών ωρών (Δ.Ω.) διάρκειας επτά (7) εβδομάδων το οποίο αφορά εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86) με προτεραιότητα σε όσους το τρέχον σχολικό έτος διδάσκουν σε τμήματα των γενικών σχολείων με μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτισμός, Δ.Ε.Π.Υ. ήπια νοητική αναπηρία.

Εκτός από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86) το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί όλων των άλλων ειδικοτήτων (εκτός ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60, ΠΕ70), στα μαθήματα των οποίων συμμετέχουν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι δεν υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης (όπως προβλέπεται στα μαθήματα Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και στις κυριότερες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, η ΔΕΠΥ, η νοητική αναπηρία και περαιτέρω η εξοικείωσή τους με το προφίλ των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης – εκπαίδευσης για όλους στο γενικό σχολείο.

Αναλυτικότερα, οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν:

 1. Εισαγωγή στην Συμπεριληπτική εκπαίδευση
 2. Χαρακτηριστικά διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 3. Χαρακτηριστικά μαθητών με ΔΑΦ και στρατηγικές παρέμβασης
 4. Χαρακτηριστικά μαθητών με ΔΕΠΥ και στρατηγικές παρέμβασης
 5. Χαρακτηριστικά μαθητών με νοητική αναπηρία και στρατηγικές παρέμβασης
 6. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και την υλοποίηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη διδασκαλία
 7. Αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση προόδου μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η δομή του προγράμματος του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

 • Πέντε (5) σύγχρονες συνεδρίες [τρεις (3) δια ζώσης Χ 4 Δ.Ω. και δύο (2) σύγχρονες εξ αποστάσεως (online) επιμορφωτικές συναντήσεις Χ 2 Δ.Ω.], 16 διδακτικές ώρες (Δ.Ω.) στο σύνολο, απογευματινές ώρες εκτός ωρών διδασκαλίας.
 • Έξι (6) εβδομάδες εξ αποστάσεως μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων (6 εβδομάδες Χ 4 Δ.Ω.), 24 διδακτικές ώρες Δ.Ω. στο σύνολο.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εβδομάδες Θέμα Εκπαιδευτικών Συνεδριών
1η Δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση
(Αλληλο-Γνωριμία – Στοχοθεσία – Εισαγωγή στο Αντικείμενο του σεμιναρίου)
Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού – 1
 Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού – 2
Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού -3
1η Σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση
 

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού – 4,

Εργασία 1: Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης διδασκαλίας

2η Δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού -5

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού – 6
2η Σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση –Εργασία 2: Πρακτική Άσκηση – Αυτό-αξιολόγηση – Ανασταχασμός
3η Δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση

Αξιολόγηση Προγράμματος

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του σεμιναρίου γίνεται με τη συνεργασία των Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκη Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής, Δρ. Δ. Ζησιμόπουλου Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και M.Sc.  Θ. Μαυρόγιαννη, Προϊσταμένης 1ου ΚΕΣΥ Αχαίας.

Η έναρξη του σεμιναρίου προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 30/03/2020). Το ακριβές πρόγραμμα και τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα ανακοινωθεί στη 2η Ανακοίνωση με την οποία θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αρχική πρόθεση συμμετοχής (αναλαμβάνοντας και την υποχρέωση για ενεργή συμμετοχή και πιλοτική εφαρμογή μιας δραστηριότητας – καλής πρακτικής σε ένα τμήμα σας και το μοίρασμα της εμπειρίας με τους άλλους συναδέλφους σας) για τις τελικές ημερομηνίες διεξαγωγής του. Ο αριθμός και το είδος (εξ αποστάσεως ή μικτά) των τμημάτων που θα δημιουργηθούν θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και τις δυνατότητες υποστήριξης τους από την πλευρά του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και των εθελοντών Επιμορφωτών.

Η επιλογή των συναδέλφων θα γίνει κατά 50% από καθηγητές Πληροφορικής (ΠΕ86) και κατά 50% από άλλες ειδικότητες με σειρά προτεραιότητας υποβολής αρχικής αίτησης -πρόθεσης συμμετοχής στον σύνδεσμο από εδώ:
https://tinyurl.com/pekesde-inclusion-teach-train

Η περίοδος υποβολής αίτησης συμμετοχής έχει οριστεί από 21/02/20 έως 05/03/2020.

 

  Ο Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

 

 

Δρ Σπυρίδων Παπαδάκης

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86)

ΠΕ 13-02-2020 Ενημ. Επιμ. Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) Δημ, Γυμ, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΚ, ΕΕΕΕΚ «Δήμου Ναυπακτίας»

Ενημερωτική- Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα “Διδασκαλία Μαθημάτων Πληροφορικής και ΤΠΕ στο Γυμνάσιο/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ και στο Δημοτικό Σχολείο Σχ. Ετ. 2019-20, για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Δήμου Ναυπακτίας» Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 (Πληροφορικής) Δρ. Σ. Παπαδάκη, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Πέμπτη 13-02-2020
11.00- 14.00
3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Πρόσκληση

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν στις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας & της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και αφορούν σχολικές μονάδες των ευρύτερων περιοχών Δήμου Ναυπακτίας (όπως αναφέρονται και στον ακόλουθο Πίνακα Αποδεκτών της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας) σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση η οποία θα  πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:

 

Ημερομηνία/ Ώρα Τόπος Συνάντησης Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί Επιμορφωτής
Πέμπτη

13-02-2020

11.00- 14.00

 

 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου ΠΕ86 οι οποίοι Διδάσκουν σε Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Δ/θμιας & Π/θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας Δήμου Ναυπακτίας (όπως αναφέρονται στον Πίνακα Αποδεκτών)  

Παπαδάκης Σπυρίδων,

Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΏΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
10:45– 11:00 Προσέλευση
11:00 – 11:30 Αλληλογνωριμία – Επικοινωνία με συναδέλφους – Δέσιμο ομάδας – Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών
11:30 – 12:15 Διαχείριση Τάξης – Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου, Διδακτικός Μετασχηματισμός και  Ευθυγράμμιση ΑΠΣ, Αναμενόμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Αξιολόγησης Μαθητών στα μαθήματα της Πληροφορικής & ΤΠΕ στη Δ/θμια & Π/θμια Εκπαίδευση
12.15-12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:30 Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών,  Καλές πρακτικές από τη Διδασκαλία Πληροφορικής  & ΤΠΕ –  Μετα-Αποθετήριο ΑΕΠ
13:30 – 14:00 Συζήτηση –  Προτάσεις –  Αξιολόγηση Συνάντησης -Κλείσιμο

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντές-τριες να μεριμνήσουν για να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί  ΠΕ86 και για την τροποποίηση του προγράμματος ώστε να διευκολύνουν τους συναδέλφους να συμμετέχουν». Στη ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση τηρείται Παρουσιολόγιο.

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 για την καλύτερη προετοιμασία – οργάνωση των συναντήσεων να συμπληρώσουν τη «Φόρμα Ανίχνευσης Επιμορφωτικών Αναγκών – Προτάσεων» [https://bit.ly/32LLhxf] »

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

 

      1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕ.Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕ. Λ.  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
      ΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
 • 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΤΕ 20-02-20 Ενημ-Επιμ Συν για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86) Σχ. Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν στις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας  του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:

Τετάρτη 19-02-2020
11.00- 14.00
?? Θα ανακοινωθεί ??

 

ΠΑ 07-02-20 Επιμορφωτική Συνάντηση ΠΕ86 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ανδρίτσαινας – Αρχαίας Ολυμπίας – Ζαχάρως – Πηνειού- Πύργου

«Ενημερωτική- Επιμορφωτική Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής από τις  σχολικές μονάδες των ευρύτερων περιοχών Ανδρίτσαινας – Αρχαίας  Ολυμπίας – Ζαχάρως – Πηνειού- Πύργου με θέμα “Διδασκαλία Μαθημάτων Πληροφορικής σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Σχ. Ετ. 2019-20» με Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 (Πληροφορικής) Δρ. Σ. Παπαδάκη, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας»

Παρασκευή 07-02-2020, 11.00- 13:45

στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου

Πρόσκληση

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1ο ΓΕ. Λ. ΠΥΡΓΟΥ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ
2ο ΓΕ. Λ. ΠΥΡΓΟΥ
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ
3ο ΓΕ. Λ. ΠΥΡΓΟΥ
4ο ΓΕ. Λ. ΠΥΡΓΟΥ
ΓΕ. Λ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΓΕ. Λ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ
ΓΕ. Λ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ
ΓΕ. Λ. ΖΑΧΑΡΩΣ
ΓΕ. Λ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
ΓΕ. Λ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΓΕ. Λ. ΛΑΛΑ
ΓΕ. Λ. ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
ΓΕ. Λ. ΠΕΛΟΠΙΟΥ

Επιμορφωτική Ημερίδα ΠΕ86 Γυμνασίων Αχαΐας (Βραχνεϊκων-Δύμης-Ερυμάνθου -Λαρισσού- Μεσσάτιδος –Μόβρης- Παραλίας- Τριταίας –Φαρρών – Ωλενίας) Δευτέρα 27/01/2020 (11:00 π.μ. Γυμνάσιο Φαρρών με Λυκειακές Τάξεις )

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν στις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και αφορούν σχολικές μονάδες των ευρύτερων περιοχών Ερυμάνθου, Δύμης, Φαρρών, Μεσσάτιδας, Ωλενίας, Παραλίας, Βραχνεΐκων όπως αναφέρονται και στον ακόλουθο Πίνακα Αποδεκτών της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας Δυτικής Ελλάδας σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020-01-27_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΠΕ86_Δθμιας_Ερυμάνθου,Φαρρών, Μεσσάτιδας, Ωλενίας

Ημερομηνία/ Ώρα Τόπος Συνάντησης
Δευτέρα  27-01-2020,

11.00- 14.00, Φαρρές, Γυμνάσιο με Λ.Τ. Φαρρών

 

ΠΕ86 οι οποίοι Διδάσκουν σε Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας περιοχών Δυτικής Αχαΐας ( Ερυμάνθου, Δύμης , Φαρρών, Μεσσάτιδας, Ωλενίας, Παραλίας, Βραχνεΐκων)

Διαδικτυακό πρόγραμμα ασύγχρονης επιμόρφωσης για Python

Διαδικτυακό πρόγραμμα ασύγχρονης επιμόρφωσης για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ/CETL – www.cetl.upatras.gr) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει 

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 12 εβδομάδων χρηματοδοτείται από την Google και θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες. Θα προσφερθεί σε τρεις σειρές (τρία τμήματα) ασύγχρονων διαδικτυακών μαθημάτων, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020. Το πρώτο τμήμα της επιμόρφωσης ξεκινά στις 1/2/2020.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής με συνολικό φόρτο 60 ωρών και σ’ αυτό θα γίνουν δεκτοί εκπαιδευτικοί και μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η συμμετοχή εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα Πληροφορικής, οι οποίοι θα πάρουν μέρος τόσο οι ίδιοι όσο και οι μαθητές της τάξης τους. Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κεντρικός σύνδεσμος προγράμματος: https://www.eduonline.upatras.gr/gpython2019/

Υποβολή αίτησης συμμετοχής: https://www.eduonline.upatras.gr/aitisi/2019/

Πρόγραμμα μελέτης: https://www.eduonline.upatras.gr/gpython2019/guide.php

ΔΕ 20-01-20 Επιμορωτική Συνάντηση Εκπ/κών Πληροφορικής (ΠΕ86) Δυτικής Ελλάδας οι οποίοι διδάσκουν στη Γ’ ΓΕΛ

Επιμορφωτική Συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα «Πληροφορική» στην Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας σε επιμορφωτική συνάντηση, τη

 

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

στο 3ο ΓΕΛ Πατρών κατά τις ώρες 11:00-14:00.

Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγίας Τριάδος στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Πράτσικα, Πάτρα

http://3lyk-patras.ach.sch.gr/new/

Προσκεκλημένοι ομιλητές στο επιμορφωτικό σεμινάριο θα είναι τα μέλη της συγγραφικής ομάδας του συμπληρωματικού υλικού του μαθήματος κ. Σταύρος Κωτσάκης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86),  5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής (Ανατολικής), και η κ. Αλέκα Ταταράκη (ΠΕ86) Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ86), Δ/ντρα 1ου ΓΕΛ Ραφήνας.

Πρόσκληση

ΟΙ εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών και προτάσεων για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση της επιμόρφωσης στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3a129om

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΏΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
11:00 – 11:15 Προσέλευση
11:15 – 11:30 Αλληλογνωριμία – Επικοινωνία με συναδέλφους – Δέσιμο ομάδας – Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών
11:30 – 12:30 Πρόταση Διδασκαλίας του Μαθήματος Πληροφορικής Γ’  Τάξης Γενικού Λυκείου – Συζήτηση
12.30-12:45 Διάλειμμα
12:45 – 13:30 Διαχείρισης 7ης ώρας Πληροφορικής – Καλές πρακτικές, Εκπαιδευτικό Υλικό – Μετα-Αποθετήριο Πληροφορικής
13:30 – 14:00 Συζήτηση –  Προτάσεις –  Αξιολόγηση Συνάντησης -Κλείσιμο

Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ86) Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης Αιγιαλείας – Καλαβρύτων, ΔΕ 16/12/2019 11:00-14:00 1ο ΓΕΛ Αιγίου

«Ενημερωτική- Επιμορφωτική Συνάντηση με θέμα “Διδασκαλία Μαθημάτων
Πληροφορικής στο Γυμνάσιο / ΓΕΛ / ΕΠΑΛ / Σχ. Ετ. 2019-20» Σ.Ε.Ε. ΠΕ86
(Πληροφορικής) Δρ. Σ. Παπαδάκη, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας»

Για Καθηγητές Πληροφορικής (ΠΕ86) Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης Αιγιαλείας – Καλαβρύτων

 

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο 16-12-2019, 1ο ΓΕΛ Αιγίου

 

Διαχείριση Τάξης – Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου, Διδακτικός Μετασχηματισμός και Ευθυγράμμιση ΑΠΣ,
Αναμενόμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Αξιολόγησης Μαθητών στα μαθήματα της
Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ειδικά Σχολεία.

Διδασκαλία Πληροφορικής– καλές πρακτικές, Μετα-Αποθετήριο

 

Συμπλήρωση Διδαχθείσας ύλης στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Πληροφορικής σε ΓΕΛ / ΕΠΑΛ

Η συμπλήρωση της ύλης στις στήλες του .xls αρχείου που υποβάλλετε και στο Πληροφοριακό Σύστημα MySchool, θα πρέπει να είναι δεδομένης της μη-γραμμικής διδασκαλίας των μαθημάτων της Πληροφορικής αναλυτική ανά βιβλίο/σημειώσεις (ΑΕΠΠ, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΣΕΥ) κλπ.

πχ

ΑΕΠΠ 15-32, 52-57, 127-160

ΣΕΥ 13-36, 75-81

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΕΛ 2019_2020

Διαδραστικά Βιβλία – Χρήσιμο Υλικό

pdf-icon Βιβλίο Μαθητή   6.92MB 28-08-2018
item-save-icon
pdf-icon Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό (22-0260)  8.47MB  06-06-2019

http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-C101

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020

 

Ο συνάδελφος Παναγιώτης Τσιωτάκης(ΕΔΙΠ Παν/μου Πελοποννήσου)  με διαχρονική προσφορά στον κλάδο μας  δίνει  ενδεικτικές λύσεις του συμπληρωματικού βιβλίου της Πληροφορικής Γ’ ΓΕΛ : https://ptsiotakis.blogspot.com/2019/10/blog-post.html