Τρίτη 26/01/2021 | 12:30 – 13:45μμ Eκπαιδευτικοί – Διδάσκοντες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ ΓΕΛ Δυτ. Ελλάδας – Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Υπηρεσιακή Συνάντηση με Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρουσιολόγιο  ΠΕ86   |   Αξιολόγηση  Πληροφορική Γ ΓΕΛ Μείωση Ϋλης 11-0121

 Καταχώρηση Διδαχθείσας  Ύλης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΕΛ

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα «Πληροφορική» στην Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας σε σύγχρονη εξ αποστάσεως υπηρεσιακή συνάντηση, για την πρόοδο της ύλης, την

 Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 12:30-13:45

στην ψηφιακή αίθουσα (ώρα προσέλευσης 12:15-12:30)

https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis

Η παρουσία των εκπαιδευτικών κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής παρακαλούνται να ενημερώσουν (είτε να καταχωρήσουν εκ νέου αν δεν θυμούνται τους κωδικούς τους για να συμπληρώσουν) στην ακόλουθη φόρμα της διδαχθείσας ύλης του μαθήματος ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών και προτάσεων  στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3jQ3F0p

 


Υπουργική απόφαση για ΓΕ.Λ – Αρ. Πρωτ. 1820/Δ2/08-01-2021

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 Υ.Α .με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046)

Αφήστε μια απάντηση