Τρίτη 26/01/2021 | 11:15πμ-12:15μμ Εκπαιδευτικοί ΠΕ86 ΕΠΑ.Λ. Δυτ. Ελλάδας διδάσκοντες στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Πληροφορικής – Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Υπηρεσιακή Συνάντηση με Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρουσιολόγιο ΠΕ86    |   Αξιολόγηση  |   Γ ΕΠΑΛ Μείωση Εξετ. Ϋλης 11-0121

  1. Καταχώρηση Διδαχθείσας  Ύλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
  2.  Καταχώρηση Διδαχθείσας  Ύλης  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΤΙΣΤΩΝ

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα «Προγραμματισμός Υπολογιστών» και «Δίκτυα Υπολογιστών» στην Γ΄/Δ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. /Ε.Κ. και της Δ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ του τομέα Πληροφορικής, Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας σε σύγχρονη εξ αποστάσεως υπηρεσιακή συνάντηση, για την πρόοδο της ύλης, την

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και  ώρες 11:15-12:15.

στην ψηφιακή αίθουσα (ώρα προσέλευσης 11:00-11:15)

https://minedu-secondary.webex.com/join/papadakis

 

Η παρουσία των εκπαιδευτικών κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής παρακαλούνται να ενημερώσουν την ύλη (είτε να την καταχωρήσουν εκ νέου σε περίπτωση που δεν θυμούνται τους κωδικούς για να συμπληρώσουν), στις ακόλουθες φόρμες της διδαχθείσας ύλης των μαθημάτων στους συνδέσμους:

Δίκτυα Υπολογιστών – Ύλη: https://bit.ly/37Ojy3v

Προγραμματισμός Υπολογιστών – Ύλη: https://bit.ly/2JDSNqq

 


Υπουργική απόφαση για ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ – Αρ. Πρωτ. Φ6/1619/ΓΔ4/08-01-2021

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (σελ 53 ή 453):  13-01-2021 (ΦΕΚ 50/τ.Β ́/13-01-2021) δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Φ6/3030/ΓΔ4/12-01-2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καιτης Δ ́τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) για το σχολικό έτος 2020-2021».

Αφήστε μια απάντηση