Μετα-Αποθετήριο ΑΕΠ

Το Διαδικτυακό μετά-Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) Πληροφορικής  είναι ένα Πληροφορικό Σύστημα για την ανταλλαγή και διαμοίραση καλών πρακτικών – πόρων για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στην Π/θμια και τη Δ/θμια Εκπαίδευση.

Μοιραστείτε δύο (2) καλές πρακτικές ή πόρους (Σενάρια, Φύλλα Εργασίας, Ασκήσεις, Τεστ, Θέματα Εξετάσεων … ) που αξιοποιήσατε με επιτυχία στο μάθημα σας και επωφεληθείτε από αυτούς που μοίρασαν οι άλλοι συνάδελφοι μας προσφέροντας τους και αξιολόγηση – ανατροφοδότηση για αυτούς.