Αρχική » Ανακοινώσεις » 2021-02-04 | Μεγάλο σεμινάριο «Διδάσκω Πληροφορική το 2021 για τον πολίτη του 21ο αιώνα»

2021-02-04 | Μεγάλο σεμινάριο «Διδάσκω Πληροφορική το 2021 για τον πολίτη του 21ο αιώνα»

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Πληροφορικής
με σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλαστρατηγικές διδασκαλίας, μεθόδους, τεχνικές και προηγμένα εργαλεία μαθησιακής τεχνολογίας

Διδάσκω Πληροφορική το 2021 για τον πολίτη του 21 ο αιώνα

[Βεβαίωση Συμμετοχής https://bit.ly/2JJwbEu

 

Έναρξη Πέμπτη 4/2/2021 18:00 

Αίθουσα: https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis

Πρόγραμμα Σεμιναρίου |  Επιμορφούμενοι   | Εργαστήρια LAMS

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Ανεστραμμένη τάξη (Flipped classroom)
 2. Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Learning Analytics)  
 3. Διαμορφωτική Αξιολόγηση (Formative Assessment), 
 4. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (Differentiated Instruction)

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής, κάθε επιμορφούμενος/η θα πρέπει:

Για την αξιολόγηση και επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, κάθε επιμορφούμενος/η οφείλει να:

 • συμμετέχει σε όλες τις σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις (κάθε Πέμπτη ανά δύο εβδομάδες με δικαίωμα μίας αιτιολογημένης απουσίας ή καθυστερημένης σύνδεσης ή πρόωρης αποσύνδεσης).

 • ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις υποχρεωτικές ασκήσεις/δραστηριότητες κάθε επιμορφωτικής εβδομάδας που διεξάγεται σύγχρονα ή ασύγχρονα.

 • υποβάλει δύο σενάρια μαθήματος Πληροφορικής που θα σχεδιαστούν ατομικά και θα αξιολογηθούν ως επιτυχή, σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Υποβολή του Πρώτου σεναρίου μαθήματος Πληροφορικής που θα αξιοποιεί στοιχεία της Ανεστραμμένης Τάξης και της Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων έως και την Τετάρτη 10-03-2021.

  • Υποβολή του Δεύτερου σεναρίου μαθήματος Πληροφορικής που θα αξιοποιεί στοιχεία της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης και της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας έως και την Τετάρτη 07-04-2021. Το δεύτερο σενάριο μαθήματος μπορεί να αποτελεί ένα νέο σενάριο ή διασκευή του προηγούμενου (πρώτου σεναρίου) που ενσωματώνει τα νέα ζητούμενα στοιχεία (Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία).

  • Τα δύο σενάρια κρίνονται ως επιτυχή, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους από τους εκπαιδευτές επιτύχουν τουλάχιστον το 50% σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης του Πίνακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubric) που έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων.

 • παράσχει αξιολόγηση-ανατροφοδότηση σε 2-3 σενάρια συν-επιμορφούμενων (ομότιμη αξιολόγηση).

 • πραγματοποιήσει παρόμοιο επιμορφωτικό σεμινάριο (διάρκειας 32 ωρών) με τον ρόλο του επιμορφωτή. Κάθε επιμορφωτικό τμήμα θα το αναλάβουν δύο επιμορφωτές σε συνεργασία. Το περιεχόμενο του νέου σεμιναρίου διάρκειας 32 ωρών θα ετοιμαστεί-συνδιαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του παρόντος σεμιναρίου.

 

Το σεμινάριο συντονίζεται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας με συνδιοργάνωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής (ΠΕ86) των ΠΕ.ΚΕ.Σ. Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Υπεύθυνοι σχεδιασμού του προγράμματος και κύριοι επιμορφωτές είναι οι Δρ Σπυρίδων Παπαδάκης (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας), Δρ Ιωάννης Συρρής (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, Οργανωτικός Συντονιστής 2 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου), M.Sc Δημήτριος Τζήμας (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας) και M.Ed Ευστρατία Λιακοπούλου (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου).

Η Β΄ Φάση επιμόρφωσης θα γίνει σε εξακτινωμένα εξ αποστάσεως τμήματα με είκοσι έως είκοσι τέσσερις (20 – 24) εκπαιδευτικούς και δύο επιμορφωτές σε κάθε τμήμα (από τους επιμορφούμενους της Α΄ Φάσης). Τα τμήματα θα είναι ομοιογενή ανά τύπο σχολείου που διδάσκουν οι επιμορφούμενοι (Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ). Για το σκοπό αυτό θα γίνει νέα πρόσκληση για τους επιμορφούμενους στη Β’ Φάση στο επόμενο χρονικό διάστημα.

 

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση