Επιμορφωτικά Σεμινάρια 2021 για Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής – 1η Ανακοίνωση – υποβολή ενδιαφέροντος συμμετοχής

1. Μικρά σεμινάρια για τα μαθήματα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. 

1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών Πληροφορικής – διδασκόντων τα μαθήματα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. σε σύντομα (2΄-ώρα)επιμορφωτικά σεμινάρια ανά μάθημα – ομάδες μαθημάτων.

Απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.) των ΠΔΕ  Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

1η Ανακοίνωση

Υποβολή δηλώσεων πρόθεσης συμμετοχής ως επιμορφούμενοι ή/και ως επιμορφωτές – εισηγητές καλών πρακτικών μέχρι και την

Παρασκευή 29-01-2021 στον σύνδεσμο https://forms.gle/KCxaPr1YUq3G8DSE9


2. Μεγάλο σεμινάριο «Διδάσκω Πληροφορική το 2021 για τον πολίτη του 21ο αιώνα» 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε μεγάλο (50 ωρών) προαιρετικό – εθελοντικό Σεμινάριο Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Πληροφορικής «Διδάσκω Πληροφορική το 2021 για τον πολίτη του 21ο αιώνα» – Επιμόρφωση Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Πληροφορικής με σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα, στρατηγικές διδασκαλίας, μεθόδους, τεχνικές και προηγμένα εργαλεία μαθησιακής τεχνολογίας»

1η Ανακοίνωση |  2η Ανακοίνωση (Επιλογή Επιμορφούμενων – Εγγραφή)

Απευθύνεται σε όλους τους καθηγητές πληροφορικής οι οποίοι διδάσκουν σε Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. των ΠΔΕ  Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Υποβολή δηλώσεων πρόθεσης συμμετοχής μέχρι την

 Παρασκευή 08-01-2021   https://forms.gle/7pKy9ZUZ4TmAdC6r9

Αφήστε μια απάντηση