Προαιρετικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών στο σχολείο: Οικοσυστημική προσέγγιση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  |  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ | Video Εκδήλωσης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Παρουσίαση Δημόπουλος Βασίλειος ΣΕΕ ΠΕ70) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  : Οικοσυστημική προσέγγιση (Σύνοψη) (Παρουσίαση Δημόπουλος Βασίλειος ΣΕΕ ΠΕ70) Η 2η συνάντηση του σύγχρονου εξ αποστάσεως προαιρετικού επιμορφωτικού σεμιναρίου, στην οποία θα γίνει κυρίως η συζήτηση επί των μελετών περίπτωσης, θα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Προαιρετικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών στο σχολείο: Οικοσυστημική προσέγγιση»’ »