Ένα μουσείο με τους γονείς

Τη σχολική χρονιά 2015-16 οι μαθητές κι οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του δημοτικού σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου ασχολήθηκαν με τα μέσα τηλεπικοινωνίας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των ΤΠΕ. Χρησιμοποίησαν για τις εργασίες τους το Διαδίκτυο, λογισμικά επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσίασης, εφαρμογή […]

Όλο το άρθρο

Η εβδομάδα του Κώδικα για τους γονείς

Με αφορμή την εβδομάδα του Κώδικα (CodeWeek) έγινε μια προσπάθεια οι γονείς των μαθητών μας, της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης, να έρθουν σε επαφή με τον προγραμματισμό. Προσκαλέσθηκαν στο εργαστήριο Πληροφορικής για ένα δίωρο, στις 15/10/2014 οι γονείς της Ε΄τάξης και στις 16/10/2014 οι γονείς της ΣΤ’ τάξης. Παρουσιάσθηκε μια συνοπτική παρουσίαση για την […]

Όλο το άρθρο