Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στη σχολική τους μονάδα, να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, δήλωση επιλογής σχολικών μονάδων προκειμένου να διατεθούν για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316).

Για τη δήλωση δείτε:Δήλωση Μερικής Διάθεσης