Από τη Δ/νση Π.Ε Έβρου ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2020-2021.

1. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών ΟΠΣ 5069633

2. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645

3. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631

4. Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645 (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

5. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης ΟΠΣ 5069633 (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

6. Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων – Μειονοτικά -ελληνόγλωσσο πρόγραμμα

7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021 ΟΠΣ 5069632 (ΕΕΠ)

8. Πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με Πράξεις Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)

9.ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021 ΟΠΣ 5069634