Η ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών ΕΑΕ(για λόγους διευκόλυνσης) θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (2551355345). Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσέρχονται με συμπληρωμένα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού.

Λήψη ΦΕΚ με τα ονόματα

Λήψη της λίστας δικαιολογητικών

Λήψη του εντύπου στοιχείων

Λήψη της υπεύθυνης δήλωσης

Λήψη της αίτησης για αναγν. προϋπηρεσίας

Λήψη της αίτησης για συνάφεια μεταπτυχιακού

Λήψη για Υ.Δ. οικογενειακού επιδόματος

Λήψη της δήλωσης περιουσιακή κατάστασης

Τα Λειτουργικά κενά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τμήματα Ένταξης Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου που μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί είναι τα παρακάτω:

Λήψη του πίνακα κενών