Συνεδρίαση με αρ.15/11-08-2020 και 12/08/2020 ΠΥΣΠΕ Έβρου για τις παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές:

  • Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ. Για τα ονόματα δείτε: 12_08_2020_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
  • Αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Νόμος 2946/2001 Άρθρο 21α). Για τα ονόματα δείτε:12_08_2020_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΑΡΘΡΟ 21Α
  • Επικαιροποίηση των πινάκων σύνθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου και διαπίστωση των παρακάτω κενών λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών:12_8_2020_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ