Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Την Παρασκευή, 25/05/2018 και ώρα  12.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου για το παρακάτω θέμα:

  • Τοποθετήσεις (Β΄φάση) Εκπ/κών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Έβρου,οριστικοποίηση τοποθετήσεων και μεταθέσεων(βελτιώσεις θέσεων) Εκπ/κών  και τελική αναμόρφωση πίνακα κενών οργανικών θέσεων.