Την Πέμπτη,10/05/2018 το ΠΥΣΠΕ Έβρου συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων Εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες  και αναμόρφωση πίνακα κενών οργανικών θέσεων. Οι υπεράριθμοι εκπ/κοί που τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες είναι οι παρακάτω:  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΡΟΓΛΟΥ   ΕΙΡΗΝΗ    ΠΕ 70    Δ.Σ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΑΜΠΑΤΖΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ    ΠΕ 70 […]