Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου καλεί: Α. Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ70 που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου και έχουν υποβάλει δήλωση οριστικής τοποθέτησης. Β.  Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που μετατέθηκαν από άλλη περιοχή μετάθεσης. Γ. Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 και ΠΕ79 που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης. Δ. […]