23/05/2018 Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ 

οι ιδρύσεις,προαγωγές,υποβιβασμοί,συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της χώρας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ στον Ν. Έβρου:

ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ:

 1.Το Δημοτικό Σχολείο Πύργου από 3/θέσιο σε 4/θέσιο.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ:

1. Το Νηπιαγωγείο  Δαδιάς και

2.Το Νηπιαγωγείο Καστανέων

Για το ΦΕΚ δείτε:ΦΕΚ_1774.β.18-5-18