Θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης … ΦΕΚ 120 τ.Β’ 23-1-2018

Δημοσιεύθηκε σήμερα 23/1/2018, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, η υπουργική απόφαση για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ισχύς της υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018 εκτός των άρθρων 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22, των οποίων η ισχύς αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. 

Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018  (ΦΕΚ 120 τ.Β’ 23-1-2018)

Τα Κεφάλαια και τα Άρθρα του ΦΕΚ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  Έτος, Διακοπές και Αργίες

Άρθρο 1  Σχολικό Έτος, Διδακτικό Έτος

Άρθρο 2  Διακοπές – Αργίες -Εορταστικές Εκδηλώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  Υπηρεσιακά Βιβλία – Έντυπα

Άρθρο 3  Υπηρεσιακά Βιβλία

Άρθρο 4  Υπηρεσιακά Έντυπα

Άρθρο 5  Τύπος και επισημοποίηση Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Άρθρο 6  Φύλαξη Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Άρθρο 7  Έναρξη ισχύος νέων Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  Εγγραφή μαθητών/τριών

Άρθρο 8  Έννοια της εγγραφής

Άρθρο 9  Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Άρθρο 10  Τρόπος και χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 11  Στοιχεία που καταχωρίζονται

Άρθρο 12  Περιοχή σχολείων και αριθμός μαθητών/τριών που φοιτούν

Άρθρο 13  Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών

Άρθρο 14  Μαθητές/τριες από ξένα σχολεία του εξωτερικού

Άρθρο 15  Έξοδος μαθητή/τριας από το σχολείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  Μετεγγραφή

Άρθρο 16  Γενική Διάταξη

Άρθρο 17  Μετεγγραφές με αίτηση

Άρθρο 18  Λοιπές μετεγγραφές

Άρθρο 19  Προθεσμία μετεγγραφών

Άρθρο 20  Διαδικασία μετεγγραφών – βαθμολογία

Άρθρο 21  Ανανεώσεις εγγραφών

Άρθρο 22  Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’  Φοίτηση μαθητών/τριών

Άρθρο 23  Φοίτηση

Άρθρο 24  Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Άρθρο 25  Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

Άρθρο 26   Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/θείσες μαθητές/τριες και στρατεύσιμοι Κατ’ οίκον διδασκαλία

Άρθρο 27   Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών

Άρθρο 28  Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

Άρθρο 29  Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’  Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

Άρθρο 30  Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου

Άρθρο 31  Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

Άρθρο 32  Διαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’  Άλλες διατάξεις

Άρθρο 33  Ιδιωτική Εκπαίδευση

Άρθρο 34  Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

Άρθρο 35  Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων

Άρθρο 36  Παραρτήματα

 

Δείτε την Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018  (ΦΕΚ 120 τ.Β’ 23-1-2018) εδώ

Ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση