Ζωγραφίζω με τον Paxi

 

 

 

Ζωγραφίζω εικόνες από το διάστημα με την βοήθεια του Paxi !!!!!