Το πρόβλημα του Βαρκάρη

 

οθόνης 329

 

Προσπαθήστε με  διαδραστικό τρόπο να βοηθήσετε τον βαρκάρη να μεταφέρει στην απέναντι όχθη τον λύκο, το σανό και το πρόβατο. Χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο σύνολο εικονο-εντολών, ακολουθώντας τη διαδικασία «δοκιμή και διόρθωση» .

Προσοχή να μην αφήσεις χωρίς επιτήρηση κάποιο από αυτά με κάποιο που μπορεί να φάει!!!!

Θυμήσου: Ο λύκος τρώει πρόβατα και τα πρόβατα σανό!

ΕΝΑΡΞΗ