Σχήματα στον Επεξεργαστή Κειμένου

 

Οι μαθητές δημιουργούν και μορφοποιούν σχήματα στον επεξεργαστή κειμένου

Δραστηριότητα: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑ page 0001