Αρχεία και φάκελοι στον υπολογιστή

icons folder 300x181 1

 

 

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 

Δημιουργία νέου φακέλου

 

Διαδικασία αντιγραφής αρχείου

 

 

Διαδικασία αποκοπής αρχείου

 

 

Διαδικασία διαγραφής φακέλου

 

 

Διαδικασία μετονομασίας φακέλου

 

 

 

 

 Λήψη αρχείου