Σήματα ΚΟΚ στον επεξεργαστή κειμένου

Οι μαθητές δημιουργούν μια αφίσα με τα σήματα οδικής κυκλοφορίας που πρέπει να γνωρίσουν όταν κυκλοφορούν με το ποδήλατό τους.

 Λήψη αρχείου