Πρόγραμμα στον Επεξεργαστή Κειμένου

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν το πρόγραμμα της τάξης τους στον επεξεργαστή κειμένου (π.χ. Word) με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις επιλογές δημιουργίας και μορφοποίησης πινάκων:

 Λήψη αρχείου

 

 

Για όσους δεν διαθέτουν το πρόγραμμα Microsoft Word, μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν το OpenOffice ή το LibreOffice