Χριστουγιεννιάτικες Κάρτες στο Padlet

To Padlet είναι μια web 2.0  εφαρμογή που μπορεί να περιγραφεί ως ένας ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων στον οποίο μπορούν οι μαθητές να βάζουν post-its. Τα post-its αυτα μπορεί να αποτελούνται από απλό κείμενο, αρχεία, συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες καθώς και συνδέσμους για βιντεάκια στο YouTube.

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργούν post-its γράφοντας ευχές και βάζοντας εικόνες που βρίσκουν στο διαδίκτυο.

Στην παρακάτω διεύθυνση οι μαθητές μπορούν να βρουν εικόνες για να στολίσουν τις κάρτες τους.

https://www.hiclipart.com