Αναπαράσταση Ψηφιακής Εικόνας

Δραστηριότητα 1:

 

Άνοιξε στον φυλλομετρητή τη σελίδα: photodentro
Δημιούργησε τις δικές σου εικόνες.

 

Δραστηριότητα 2: 

Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς

Σε μία ασπρόμαυρη οθόνη, η κάθε κουκκίδα μπορεί να είναι άσπρη ή μαύρη. Το γράμμα “a” μεγεθύνθηκε στην πιο πάνω εικόνα, για να δείξουμε τα pixel που το συνθέτουν. Αυτό που πρέπει να αποθηκεύσει ένας υπολογιστής, όταν απομνημονεύει μία εικόνα, είναι η πληροφορία για το ποια σημεία πρέπει να προκύπτουν, μαύρα και ποια άσπρα.

Η παραπάνω εικόνα δείχνει το πως μία εικόνα μπορεί να αναπαρασταθεί με τη βοήθεια των αριθμών. Η 1η γραμμή αποτελείται από ένα άσπρο pixel, 3 μαύρα και 1 άσπρο. Αναπαρίσταται λοιπόν σαν 1, 3, 1. Η  2η γραμμή αναπαρίσταται σαν 4, 1. Η 3η σαν 1,4, η 4η σαν 0,1,3,1, το ίδιο και η 5η. Τέλος η 6η αναπαρίσταται σαν 1,4.  O πρώτος αριθμός είναι πάντοτε σε συσχέτιση με τον αριθμό των λευκών pixel στην αρχή της γραμμής. Αν το πρώτο pixel είναι μαύρο, η γραμμή θα αρχίζει με ένα 0.

 

rle