Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

 

Δραστηριότητα 1η

 

 

Δραστηριότητα 2η

 

 

Δραστηριότητα 3η

 

 

Δραστηριότητα 4η

 

Δραστηριότητα 5η

 

 

Δραστηριότητα 6η

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 7η

Στο ντόμινο του υπολογιστή κάθε πλακίδιο έχει 2 εικόνες με συσκευές του υπολογιστή

Ένα πλακίδιο μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα σε ένα άλλο, αν τα δύο τους άκρα έχουν την ίδια εικόνα.

Στο παρακάτω ντόμινο έχουν ήδη μπει όλα τα πλακίδια και πρέπει να συμπληρώσετε τις συσκευές που λείπουν από τα πλακίδια. Όταν το ολοκληρώσετε πατήστε Έλεγχος για να δείτε πώς τα πήγατε.

Τις συσκευές θα τις βρείτε κάτω από το ντόμινο. Καλή επιτυχία!

 

 

 

Δραστηριότητα 8η

 

 

Δραστηριότητα 9η

 

 

Φύλλα Εργασίας

Για εκτύπωση:

 

 Χρωμάτισε μόνο τις συσκευές του ηλεκτρονικού υπολογιστή Λήψη αρχείου

 

 Ζωγράφισε τις συσκευές του ΗΥ Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Σχεδίασε τη συσκευή που λείπει πάνω σε κάθε ντόμινο.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου