Ο Πύργος του Ανόι

Ο Πύργος του Ανόι ( Towers of Hanoi ) είναι ένα μαθηματικό puzzle.
Αποτελείται απο τρεις κάθετες ράβδους και κάποιους στρογγυλούς δίσκους, διαφορετικού μεγέθους, οι οποίοι μπορούν να μπουν σε οποιαδήποτε ράβδο.
Ξεκινώντας το puzzle, οι δίσκοι βρίσκονται τακτοποιημένοι στην αριστερή ράβδο με φθίνουσα σειρά, ως προς το μέγεθος των δίσκων, σχηματίζοντας ένα κωνικό σχήμα.

300px Tower of Hanoi 4

Το ζητούμενο σ’ αυτό το puzzle είναι να μετακινηθεί ολόκληρη η στοίβα από την αριστερή ράβδο στην τελευταία δεξιά, με τους εξής κανόνες :

  • κάθε φορά μπορείς να μετακινήσεις μόνο έναν δίσκο,
  • σε κάθε κίνηση επιτρέπεται να πάρεις μόνο τον πάνω πάνω δίσκο από μια ράβδο και πρέπει να τον τοποθετήσεις στην υψηλότερη θέση στη ράβδο που θα επιλέξεις, αν υπάρχουν ήδη εκεί άλλοι δίσκοι
  • κανένας δίσκος δε μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από έναν, μικρότερου μεγέθους

ΕΝΑΡΞΗ