Δημιουργία Ημερολογίου με συνεργαζομενο υπολογιστικό φύλλο

Οι μαθητές επεξεργάζονται ένα κοινόχρηστο υπολογιστικό φύλλο και δημιουργούν από κοινού το ημερολόγιο του νέου έτους.

 

Ημερολόγιο Ε1

Ημερολόγιο Ε2

Ημερολόγιο ΣΤ1

Ημερολόγιο ΣΤ2