Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που επεξεργάζεται δεδομένα µε γρήγορο τρόπο και µε ακρίβεια, εκτελώντας κάθε φορά το κατάλληλο πρόγραμμα, με σκοπό να εξάγει πληροφορίες.

Δεδομένα είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για επεξεργασία και το αποτέλεσμα που παίρνουμε από την επεξεργασία είναι η Πληροφορία.

 

Ένας υπολογιστής αποτελείται από διάφορες συσκευές που συνεργάζονται για την εκτέλεση μιας εργασίας. Συνήθως αποτελείται από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, την οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι
Κάθε υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από το υλικό μέρος (hardware) και το λογισμικό (software).