Λογισμικό του Υπολογιστή

 

 

 

 

 

 

 

Το λογισμικό του υπολογιστή

 

 

software 5 638

Λογισμικό εφαρμογών

Λογισμικό Εφαρμογών είναι μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών προγραμμάτων που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μας. Μερικά παραδείγματα Λογισμικού Εφαρμογών είναι:

  1. Οι εφαρμογές γραφείου (επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων, επεξεργασία παρουσιάσεων)
  2. Οι εφαρμογές προστασίας (antivirus, internet security)
  3. Οι εφαρμογές πλοήγησης στο διαδίκτυο
  4. Οι εφαρμογές πολυμέσων
  5. Οι εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφίας
  6. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες

mac linux windows

Λογισμικό συστήματος

Λειτουργικό σύστημα είναι το σύνολο των προγραμμάτων που είναι απαραίτητα στον υπολογιστή για να επικοινωνήσει με το χρήστη αλλά και να συντονίσει την λειτουργία των διάφορων εξαρτημάτων του. Ειδικά εργαλεία είναι λογισμικό με τη βοήθεια του οποίου αναπτύσσεται λογισμικό εφαρμογών.

 

 

 

 

 

QUIZ

Λογισμικό εφαρμογών και συστήματος- κουίζ