Αρχιπέλαγος Αιγαίο Robogenius 2019

Rbotic v1

Συμμετοχή 13ο Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής της WRO HELLAS με θέμα Αρχιπέλαγος Αιγαίο.

Στα πλαίσια του Διαγωνισμού Ρομποτικής της WRO HELLAS μαθητές από το 13ο  Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης έλαβαν μέρος με την ομάδα των Robogenius. Η θεματολογία του διαγωνισμού ήταν Αρχιπέλαγος Αιγαίο. Κατασκευάσανε με την χρήση υλικών Lego Wedo ένα γερανικό σύστημα που ανυψώνει βαριά φορτία και τα τοποθετεί στα πλοία. Ο γερανός αυτός τίθεται σε λειτουργία κάνοντας χρήση ενέργειας η οποία παράγετε από ανεμογεννήτρια.