Συσκευές Εισόδου-Εξόδου

Περιφερειακές συσκευές

Περιφερειακές συσκευές  ονομάζονται οι συσκευές που συνδέονται με την κεντρική μονάδα. Οι περιφερειακές συσκευές δεν βρίσκονται μέσα στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή, αλλά έξω από αυτή. Υπάρχουν δύο είδη περιφερειακών συσκευών, οι συσκευές εισόδου και οι συσκευές εξόδου (και μερικές που συνδυάζουν και τα 2 είδη).

Μια συσκευή εισόδου είναι οποιαδήποτε συσκευή μέσω της οποίας εισάγονται δεδομένα από τον έξω κόσμο στον υπολογιστή (π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι, κάμερα, σαρωτής, μικρόφωνο).

εισόδου 1

Μια συσκευή εξόδου είναι οποιαδήποτε συσκευή μέσω της οποίας εξάγονται δεδομένα από τον υπολογιστή (π.χ. οθόνη, εκτυπωτής, ηχεία, προτζέκτορας).

εξόδου 1

Οι σημαντικότερες συσκευές εισόδου είναι:

  • Πληκτρολόγιο. Είναι η πιο συνηθισμένη συσκευή, για να εισάγουμε δεδομένα και εντολές στον υπολογιστή με μορφή κειμένου. Εκτός από τα πλήκτρα γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων υπάρχουν ειδικά πλήκτρα, για να δίνουμε κατευθείαν εντολές στον υπολογιστή π.χ. το πλήκτρο F1, το πλήκτρο Esc κ.ά.
  • Ποντίκι. Πήρε το όνομά του από το σχήμα του. Μας βοηθάει να δίνουμε εντολές στον υπολογιστή, επιτρέποντας μας κάθε φορά να επιλέγουμε εκείνες τις λειτουργίες που θέλουμε από αυτές που απεικονίζονται στην οθόνη.
  • Σαρωτής. Με τη βοήθεια του σαρωτή μετατρέπονται φωτογραφίες, εικόνες και κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή και εισάγονται στον υπολογιστή για επεξεργασία.

Οι σημαντικότερες συσκευές εξόδου είναι:

  • Οθόνη. Σ’ αυτήν εμφανίζονται αποτελέσματα από τις διάφορες μορφές επεξεργασίας που εκτελεί ο υπολογιστής. Υπάρχουν οθόνες διαφόρων μεγεθών και κατηγοριών, ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους. Εκτός από τις κοινές οθόνες υπάρχουν και οι οθόνες αφής, οι οποίες λειτουργούν ως συσκευές εισόδου-εξόδου.
  • Εκτυπωτής. Μας βοηθάει να τυπώνουμε σε χαρτί τις πληροφορίες που επιλέγουμε. Υπάρχουν εκτυπωτές διαφόρων τύπων, ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές.
  • Ηχεία. Με τα ηχεία ακούμε ήχους ή μουσική από τον υπολογιστή.