Ενισχυτική διδασκαλία

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας κάνουμε γνωστό πως κατά το σχολικό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσει στο χώρο του σχολείου μας σχολικό κέντρο αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική διδασκαλία. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου» νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή ή τη μαθήτρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα:1)Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία(3 ώρες), 2)Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία (2 ώρες), 3) Μαθηματικά (3 ώρες), 4)Φυσική-Χημεία (1+1 ώρα) και 5) Αγγλικά (2 ώρες).

Στην ενισχυτική διδασκαλία συμμετέχουν α) μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης και β) οι μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.

Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία αρχίζει να λειτουργεί με σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Τα μαθήματα γίνονται μετά τη λήξη του ωραρίου της σχολικής μονάδας (14:15μ.μ.)  και διαρκούν 2 έως 3 διδακτικές ώρες.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στην Ενισχυτική Διδασκαλία είναι απαραίτητη η υποβολή αιτήσεων δηλώσεων μαθημάτων από τους κηδεμόνες των μαθητών. Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων προτείνονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας και συντάσσεται η συγκεντρωτική κατάσταση η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. Η σχετική αίτηση-δήλωση βρίσκεται εδώ:Λήψη αρχείου

Για διευκόλυνση της διαδικασίας οι αιτήσεις-δηλώσεις όσων μαθητών ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους κηδεμόνες και να υποβληθούν στη διεύθυνση του 5ου Γυμνασίου ως την Παρασκευή 18/10/2019.

 

Για το Σύλλογο Διδασκόντων

Η Διευθύντρια

Διαμαντούλα Νάκα

 

Αφήστε μια απάντηση