Αρχεία για ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Εδώ κι εδώ θα βρείτε την ύλη των μαθημάτων για τις εξετάσεις του Ιουνίου 2018.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφ 1ο :  1.3 , 1.4 , 1.5

Κεφ 2ο :  όλο

Κεφ 4ο :  4.1

Κεφ 5ο :  5.1

Κεφ 6ο:  όλο εκτός 6.2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Κεφ 1ο :  1.5 ,  1.6 , 1.7 , 1.8 , 1.11

Κεφ 2ο :   2.6

Κεφ 3ο :  3.1 , 3.2

 

 

ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 2 3 4 5

ΥΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.Ενότητες του φυσικού περιβάλλοντος (σελ.36) 2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το κλίμα; (σελ.44) 3.Τι είναι οι λίμνες; 4. Ποτάμια (μήκος- δέλτα – εκβολές – λεκάνη απορροής – παροχή) (σελ.58-59) 5. Απολιθώματα (σελ.70) 6. Τμήματα του Εσωτερικού της γης. (σελ.72) 7. Πώς γεννιούνται οι σεισμοί; Πώς γεννιούνται τα βουνά; (σελ.74) 8. Πώς γεννιούνται τα ηφαίστεια; (σελ.75) 9. Τι είναι οι φυσικοί πόροι; (σελ.110)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητες: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ)

Α) Εισαγωγή: από το βιβλίο Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας σελ. 70-71 (μέρη και μηχανήματα του αρχαίου θεάτρου, συντελεστές της παράστασης) , σελ. 73-74 (κατά ποσόν και κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας) και σελ. 96 (χαρακτηριστικά της ποιητικής τέχνης του Ευριπίδη)

Β) Κείμενο: Πρόλογος: στ. 1-191

Α΄ επεισόδιο: στ. 437-575

Επιπάροδος – Β΄ επεισόδιο: στ. 576-1219

Γ΄ επεισόδιο: στ. 1286-1424

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σελίδες: 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 85, 86, 87, 88, 89, 90

(Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται όλες οι πηγές και οι ασκήσεις των παραπάνω σελίδων)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.1 (σελ. 18-20) ή ΦΕ Τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών

1.2 (σελ. 21-23) ή ΦΕ 1.2 Κύτταρο: Η μονάδα της ζωής

1.3 (μόνο σελ. 25-26 χωρίς «Ποικιλομορφία και ταξινόμηση των οργανισμών) ή ΦΕ 1.3Α Η οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών

Εισαγωγή σελ. 38 ή ΦΕ Πρόσληψη ουσιών και πέψη/Εισαγωγή

2.1 (σελ 39-40) ή ΦΕ Φωτοσύνθεση vs κυτταρική αναπνοή

2.4 (σελ. 45, 48-51) ή ΦΕ Πρόσληψη ουσιών & πέψη στον άνθρωπο, Διατροφή & υγεία, Τα δόντια

3.4 (σελ. 65-69, 71-72) ή ΦΕ Κυκλοφορικό σύστημα & ΦΕ Ουροποιητικό σύστημα

4.4 (σελ. 86-88, 90) ή ΦΕ Αναπνευστικό σύστημα στον άνθρωπο

5.4 (σελ. 103-107) ή ΦΕ Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου Α & ΦΕ Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου Β

6.4 (σελ. 123-127 μέχρι «…Η κύηση (εγκυμοσύνη) έχει αρχίσει’) ή ΦΕ Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για τις  εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2016

τα μαθήματα από το σχολικό βιβλίο στα οποία θα εξεταστείτε, είναι τα παρακάτω:

1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2015-16

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α  ΤΑΞΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΠΑ), ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  Γ ΤΑΞΗΣ