Αρχεία για Πολιτική Προστασία

Μέτρα πολιτικής προστασίας του σχολείου μας

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του κανονισμού πολιτικής προστασίας του σχολείου μας για το τρέχον σχολικό έτος και της ενημέρωσης καθηγητών και μαθητών σας καλούμε να ενημερωθείτε από τις παρακάτω παρουσιάσεις σχετικά με τις ενέργειές μας σε έναν πιθανό σεισμό.

Ενημέρωση καθηγητών, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού

Ενημέρωση των μαθητών του σχολείου