Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/τριες που δεν πρόλαβαν να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής μπορούν να την υποβάλουν κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής στο e-εγγραφές από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 (09.00 π.μ.) έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 (23.59 μ.μ.).

Συγχαρητήρια!

Θερμά Συγχαρητήρια στη μαθήτρια  Αραβοπούλου Αλεξάνδρα της Β΄Τάξης που διακρίθηκε  στον Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης».

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των εργασιών του 50ού Βαθμολογικού Κέντρου Κοζάνης,  το οποίο λειτουργεί στους χώρους του Σχολείου μας, το 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης θα είναι ανοιχτό για την επίδοση των ελέγχων και τις εγγραφές των μαθητών μόνο τις παρακάτω ημέρες:

Πέμπτη 13-6-2019 και από την Πέμπτη 20-6-2019 έως την

Παρασκευή 28-9-2019 κατά τις ώρες από 8:30΄ π.μ. έως 13:30΄ μ.μ.

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα ανακοινωθούν την Τρίτη 11/6/2019 στις 2:00 μ.μ.

Οι έλεγχοι προόδου θα επιδοθούν στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών την ίδια μέρα από τις 2:00 ως τις 3:00μ.μ.

Επειδή το σχολείο μας λειτουργεί τον Ιούνιο ως βαθμολογικό κέντρο για τις Πανελλήνιες εξετάσεις θα σας ανακοινώσουμε προσεχώς τις μέρες λειτουργίας του σχολείου μετά την Τρίτη 11/6/2019.

Από τη Διεύθυνση

Πρόγραμμα Γραπτών ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων Α΄ Περιόδου ΙουνίουΛήψη αρχείου

Οδηγίες για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Λύκειο – 22/5 έως 17/6/2019

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, στην Α΄Τάξη Δημόσιου Ημερησίου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019 – 2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00.

Επισημαίνεται ότι:

Για τα Γυμνάσια, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, που φοιτούν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018 – 2019.

Είσοδος στην εφαρμογή e-eggrafes

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση.

Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον/τη Διευθυντή /ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που έχουν καταχωρισθεί στο ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis.

Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση διαθέτοντας έναν/μία τουλάχιστον εκπαιδευτικό και έναν Η/Υ στο σχολείο τους για την καταχώριση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων. Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα.

Οι αιτούντες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τα μαθήματα επιλογής, τις ομάδες προσανατολισμού των ΓΕ.Λ., τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., στις οποίες δύνανται να εγγραφούν.

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

 • Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της μαθητή/-τριας
 • Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της μαθητή/-τριας

Για τα ΓΕ.Λ.:

 • Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
 • Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
 • Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου)
 • Μαθήματα επιλογής ( Α΄ Λυκείου)

Για τα ΕΠΑ.Λ.:

 • Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
 • Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.

Κοινά (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ):

 • Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
 • Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
 • Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας
 • Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
 • Ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μα-θητή/-τριας

Σημειώνεται ότι:

 • Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).
 • Οι αιτούντες/σες, οι οποίοι/ες δηλώσουν Τάξη στην οποία δεν έχουν δικαίωμα να εγγραφούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes.
 • Για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός μαθητή/τριας και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes, ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή/τριας, και η ημερομηνία γέννησής του/της να είναι ορθά καταχωρισμένη στο ΠΣ myschool.
 • Τα στοιχεία των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες φοίτησαν πριν από το σχολικό έτος 2013 – 2014, δεν περιλαμβάνονται στο ΠΣ myschool. Στην περίπτωση αυτή, καλούνται να καταχωρίσουν οι ίδιοι/-ες τα παρακάτω στοιχεία:

o Τάξη τελευταίας φοίτησης

o Αποτέλεσμα φοίτησης

o Φύλο μαθητή/τριας

o Όνομα μαθητή/τριας

o Επώνυμο μαθητή/τριας

o Όνομα πατέρα

o Όνομα μητέρας

o Διεύθυνση κατοικίας μαθητή/τριας

 

 • Οι μαθητές/τριες, που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ., δεν δηλώνουν σχολείο προτίμησης στην εφαρμογή e-eggrafes, αλλά τοποθετούνται σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους.
 • Οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατανομή τους σε ΕΠΑ.Λ. θα γίνει με βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

 

 • Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια έχει υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση δηλώνοντας την πρόθεσή του/της για μετεγγραφή σε άλλη σχολική μονάδα (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.), θεωρείται ότι έχει πραγματοποιήσει την ανανέωση εγγραφής του/της στη σχολική μονάδα προέλευσης.
 • Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

και οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή τους προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση:

α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019).

β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από την 20η έως την 28η Ιουνίου 2019 για την Α’ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών και από την 1η έως την 5η Ιουλίου για την Β’ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών Μαΐου – Ιουνίου 2019.

 • Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητές/τριες που υποβάλλουν αίτηση σε τάξη είναι περισσότεροι/ες από τον αριθμό μαθητών/τριών που μπορεί να εξυπηρετήσει η σχολική μονάδα, πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση ώστε να καλυφθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός μαθητών/τριών ανά τάξη. Ειδικότερα, η κλήρωση για την Α΄ τάξη διεξάγεται μεταξύ όλων των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες έχουν κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα
 • Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μαθητής/-τρια δεν κατανεμήθηκε σε κανένα ΕΠΑ.Λ., η διαδικασία κατανομής του/της θα γίνει από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία απευθύνεται έως το τέλος Ιουνίου, όπου ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή του/της σε υπάρχοντα τμήματα.
 • Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή e-eggrafes μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk της εφαρμογής στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας e-eggrafes (ΓΕ.Λ.: 2103443911, ΕΠΑ.Λ.: 2103443913) ή με e-mail μέσω της σελίδας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας e-εγγραφές, εφόσον συνδεθούν, επιλέγοντας απαραίτητα τύπο σχολείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.). Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στην πλησιέστερη σχολική μονάδα (Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) της κατοικίας τους τις ώρες λειτουργίας της εκτός των ημερών και ωρών που διενεργούνται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.
 • Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή και είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής, κατατίθενται και ελέγχονται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. στο οποίο κατανεμήθηκαν οι μαθητές/τριες.
 • Στη δεύτερη φάση εγγραφών Μαΐου – Ιουνίου από 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 έως 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00 μπορούν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση:

o Οι παραπεμπόμενοι/-ες μαθητές/-τριες Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/-ες περι-μένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου:

α) εάν δεν έχουν απορριφθεί, ισχύει η αρχική Ηλεκτρονική Αίτηση που είχαν ενδεχομένως υποβάλει και ενημερώνονται για την τοποθέτησή τους μετά το πέρας της Β’ φάσης Ηλεκτρονικών Αιτήσεων του Μαΐου – Ιουνίου,

β) εάν έχουν απορριφθεί, υποβάλουν νέα Ηλεκτρονική Αίτηση, κατά την διάρκεια της δεύτερης φάσης εγγραφών

o όσοι/-ες δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση για λόγους ανωτέρας βίας.

Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι/-ες αφού ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes για το ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. εγγραφής τους, θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων και στα ΕΠΑ.Λ. κατά την ημέρα λειτουργίας τους, από την 1η έως την 5η Ιουλίου 2019.

 • Οι αιτούντες/-σες έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της Ηλεκτρονικής Αίτησής τους ή διαγραφής και υποβολής νέας όσο η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes δέχεται Ηλεκτρονικές Αιτήσεις και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την τοποθέτηση/ κατανομή σε σχολική μονάδα. Μετά την κατανομή δυνατότητα διαγραφής της Ηλεκτρονικής Αίτησης υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με Υπεύθυνη Δήλωση προς τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου που έχει κατανεμηθεί προκειμένου να του/της ενεργοποιήσει τη δυνατότητα διαγραφής. Με την παραπάνω ενεργοποίηση, ο/η μαθητής/τρια/κηδεμόνας μπορεί να διαγράψει ο/η ίδιος/α την Ηλεκτρονική Αίτηση. Μετά τη διαγραφή της Ηλεκτρονικής Αίτησής του/της, ο μαθητής/τρια /κηδεμόνας, πρέπει να υποβάλει εκ νέου Ηλεκτρονική Αίτηση στην αμέσως επόμενη περίοδο εγγραφών.
 • Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου από τη 2η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2019 σε υπάρχοντα/διαμορφωμένα τμήματα, μπορούν να εγγραφούν:

o Οι μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.ά.)

o Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου

 • Όσοι/-ες δεν υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση στις ανωτέρω προβλεπόμενες ημερομηνίες δύνανται να καταθέσουν εκπρόθεσμη Ηλεκτρονική Αίτηση από τη 12η έως την 21η Σεπτεμβρίου 2019 και η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μετά από έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπάρχοντα τμήματα.

 

Βραβεύσεις

Θερμά Συγχαρητήρια στις μαθήτριες μας Αραβοπούλου Αλεξάνδρα της Β΄Τάξης, Αθανασιάδου Βασιλική και Δίκου Νίκη της Γ΄Τάξης που διακρίθηκαν  στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής».

Επίσης στους μαθητές μας Γκούτζιο Νίκο και Παπαδόπουλο Πρόδρομο τα συγχαρητήριά μας για τη διάκρισή τους στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Υπατία».

Επίσης πολλές ευχές στη μαθήτριά μας Καπρινιώτη Αθηνά που με την ομάδα της, τον Εθνικό Κοζάνης κατέκτησαν τη 2η Πανελλήνια θέση στο Χάντμπολ.

Δραστηριότητες της Θεματικής Εβδομάδας

Ενημέρωση των μαθητών της Α΄Τάξης  για Θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής από στελέχη της Τροχαίας Κοζάνης

Ενημέρωση των μαθητών για την Υγιεινή Διατροφή για εφήβους από την Διατροφολόγο κ. Σιλιάφη Αναστασία και παρασκευή υγιεινών σνακ από μαθητές και καθηγητές του Τμήματος Διατροφής του ΙΕΚ Κοζάνης. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους!

Διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση στο σχολείο από την ομάδα «Λύραυλος»με τίτλο «Με όχημα τη μουσική ταξιδεύουμε στην αρχαία και νεότερη Ελλάδα».

Παρακολούθηση της έκθεσης παλιών φωτογραφιών από 18 φωτογράφους της Κοζάνης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.

Φιλικοί αγώνες Χάντμπωλ και Βόλλεϋ από ομάδες μαθητών της Α΄και Β΄Γυμνασίου.

Ανθρώπινα Δικαιώματα και ρατσισμός (Δράση του τμήματος Γ2-Υπεύθυνες καθηγήτριες: Δολόπικου Παν. και Νάκα Διαμ.)

Ενημέρωση μαθητών της Β΄Γυμνασίου για θέματα εθισμών στην εφηβεία από υπευθύνους του Κέντρου Πρόληψης «Ορίζοντες»

Ενημέρωση μαθητών της Γ΄Γυμνασίου για θέματα Σεξουαλικότητας στη Εφηβεία από στελέχη του Νοσοκομείου Κοζάνης.

Μαραθώνιος Ανάγνωσης που οργάνωσε ο Σύλλογος Γαλλικής Νομού Κοζάνης

Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019,στις 11.00 π.μ.μ, έγινε Μαραθώνιος Ανάγνωσης που οργάνωσε ο Σύλλογος Γαλλικής Νομού Κοζάνης με απαγγελία ποιημάτων του Jaques Prevert από μαθητές και μαθήτριες. Ήταν μία εντυπωσιακή εμπειρία για όλους όσους την παρακολούθησαν. Στο τέλος της εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες παρέλαβαν αναμνηστικό δίπλωμα και ένα γαλλικό βιβλίο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β2 & Β4 ΣΤΙΣ 12/3/2019 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι μαθητές των τμημάτων Β2 και Β4 επισκέφτηκαν το Πάρκο Nouvelle στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν την ευκαιρία α. να ξεναγηθούν από φοιτητές και τελειόφοιτους ιατρικής σε ένα ομοίωμα του ανθρώπινου σώματος μήκους 50 μέτρων και να ανακαλέσουν και να οικοδομήσουν γνώσεις Βιολογίας που διδάχθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 β. να αντιληφθούν τη σημασία της σωστής διατροφής και του τρόπου ζωής για τη σωματική υγεία και την εξάλειψη ασθενειών μέσα από video και συζήτηση. Επιπλέον, επισκέφτηκαν την περιοδική έκθεση Leonardo da Vinci στο Noesis, που περιλάμβανε αντίγραφα από εφευρέσεις και πίνακές του κι έτσι είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη συμβολή της φυσικής στην ανάπτυξη πολλών από τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά και να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη, εφευρέτη και επιστήμονα.