Το σχολείο μας

Το σχολείο μας  από το Σεπτέμβρη του 1998 βρίσκεται στη Φιλίππου Β’ 29 και συστεγάζεται με το 2ο Γυμνάσιο. Στο σχολείο υπάρχουν 2 αίθουσες πληροφορικής, εργαστήριο φυσικής – χημείας καιι εργαστήριο τεχνολογίας. Επίσης υπάρχει σχολική βιβλιοθήκη.