Ενημέρωση εκπαιδευτικών Γαλλικής (κλ. ΠΕ 05) για επικοινωνία, συναντήσεις συνεργασίας και οδηγίες διδασκαλίας Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου

Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους, παρακαλώ να δεχτείτε τις ευχές μου για μια εποικοδομητική, παραγωγική και ασφαλή νέα χρονιά. Εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στο εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελείτε στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής.

Σας ενημερώνω ότι, κατά τον μήνα Οκτώβριο, έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω συναντήσεις συνεργασίας, με στόχο να συζητηθούν θέματα διδασκαλίας που σας απασχολούν. Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις προτεινόμενες ημέρες και ώρες και να συνδεθεί, εφόσον το επιθυμεί, την περισσότερο βολική για αυτόν/ήν, με την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι δεν εμπλέκεται σε άλλη υπηρεσιακή υποχρέωση.

Ημερομηνία Ώρες Βαθμίδα Εκπαίδευσης

(ενδεικτικά για περισσότερο στοχευμένη συνεργασία)

Τετάρτη 5-10-2022 08:15-09:00 Α/θμια
Τετάρτη 5-10-2022 13:15-14:00 Α/θμια
Πέμπτη 6-10-2022 08:15-09:00 Β/θμια
Πέμπτη 6-10-2022 13:15-14:00 Β/θμια
Τρίτη 11-10-2022 08:15-09:00 Α/θμια
Τρίτη 11-10-2022 13:15-14:00 Α/θμια
Παρασκευή 14-10-2022 08:15-09:00 Β/θμια
Παρασκευή 14-10-2022 13:15-14:00 Β/θμια

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος είναι: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stemar

 

Οι παραπάνω συναντήσεις ενημέρωσης και συνεργασίας αφορούν τις/τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ05), μόνιμους/-ες και αναπληρωτές/-τριες, που υπηρετούν σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Αττικής. Προϋπόθεση για να συνδεθείτε στο εικονικό δωμάτιο του webex είναι να έχετε συνδεθεί με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο ή όνομα χρήστη του σχολικού δικτύου) και βέβαια να έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό (ηχεία, μικρόφωνο και κάμερα, η οποία είναι απαραίτητη για να μην αποτελεί η συνάντηση συνεργασίας μια τηλεφωνική ή ραδιοφωνική επικοινωνία και μόνο).

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παρακαλείστε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα (μόνο σε περίπτωση που δεν το είχατε κάνει την περσινή χρονιά και, κατά συνέπεια, δεν λαμβάνατε τα ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματά μου): https://forms.gle/CRL42Djgo28LNqgP8

Θα ήθελα, επίσης, να σας παρακαλέσω να σημειώσετε τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας μας, ώστε η συνεργασία μας, και για τη φετινή σχολική χρονιά, να γίνεται όσο το δυνατό πιο άμεσα και αποτελεσματικά:

 • Τηλεφωνικά: 210-7770983 (1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής) ή Γραμματείες ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
 • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: στο email του κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ή στο προσωπικό markantonakisstelios@gmail.com
 • Μέσω τηλεδιάσκεψης https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stemar κατόπιν συνεννόησης.

Γενικές οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης

Όπως είναι ήδη γνωστό, αρκετές αλλαγές, όχι μόνο σχετικά με τη διδασκαλία και εκμάθηση της Γαλλικής αλλά και με την ευρύτερη λειτουργία του σχολείου, στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση, έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται ή αναμένεται η εφαρμογή τους κατά το τρέχον σχολικό έτος. Μεταξύ άλλων, για την απρόσκοπτη έναρξη και διεξαγωγή του μαθήματος «Γαλλική Γλώσσα», θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, εκτός ασφαλώς από τις «Οδηγίες για το μάθημα της Ξένης Γλώσσας» για το σχολικό έτος 2022-23 που έχουν ήδη αποσταλεί από το Ι.Ε.Π. σε όλες τις σχολικές μονάδες, και τα παρακάτω:

 • Σχετικά με το διδακτικό υλικό ανά βαθμίδα και ανά τάξη υπενθυμίζεται ότι α) για το Δημοτικό, θα πρέπει να επιλέξετε διδακτική σειρά από τη λίστα επιλέξιμων διδακτικών σειρών για το σχ. έτος 2022-23 και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία β) για το Γυμνάσιο θα χρησιμοποιηθεί το Action fr-gr 1 (τεύχος Α΄ για την Α΄ Γυμνασίου & τεύχος Β΄ για τη Β’ Γυμνασίου) και το Micro-intervalle (Γ’ Γυμνασίου) και γ) για το Λύκειο, θα χρησιμοποιηθεί το Action fr-gr 3 (ενότητες 0 ως 3 για την Α΄ΓΕΛ και 4 ως 7 για τη Β’ ΓΕΛ).
 • Προτείνεται να μην ακολουθείτε, άκριτα και πιστά, σελίδα ανά σελίδα, το διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά να το αξιοποιείτε λειτουργικά και αποτελεσματικά, εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμες εκπαιδευτικές πηγές, αναγνωρισμένων φορέων, με βάση τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης και της ενεργητικής, βιωματικής και διερευνητικής μάθησης. Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/162-ksenes-glosses) καθώς και στο Ψηφιακό Σχολείο/Φωτόδεντρο (https://dschool.edu.gr).
 • Έχετε τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ι.Ε.Π. και των ισχυόντων Προγραμμάτων Σπουδών για τις ξένες γλώσσες, να σχεδιάζετε το δικό σας οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός σας, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και μαθητριών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη.
 • Καθώς ο τρόπος της αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών, κυρίως στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ σε σχέση με τα όσα ίσχυαν στο παρελθόν (βλ. άρθρο 86 του Ν. 4823/2021), προτείνεται να αξιοποιείτε, εκτός των «παραδοσιακών» μορφών αξιολόγησης, ποικίλους τρόπους εναλλακτικής αξιολόγησης, τόσο για τη διαμορφωτική αξιολόγηση όσο και για την αποτίμηση της επίδοσης μαθητών και μαθητριών. Προτείνεται, επίσης, να αξιοποιείτε τη δυνατότητα ανάθεσης ατομικών και/ή ομαδικών συνθετικών ή διαθεματικών δημιουργικών εργασιών, μεταξύ άλλων, και για τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης. Τονίζεται ότι η αξιολόγηση δεν αφορά μόνο τους μαθητές και τις μαθήτριες αλλά και τη μάθηση. Η αξιολόγηση, δηλαδή, είναι ένα «εργαλείο» για βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης.
 • Η διδασκαλία και εκμάθηση της ξένης γλώσσας δεν είναι αυτοσκοπός. Αντίθετα, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας με την προοπτική της «δράσης» (perspective actionnelle) καθώς και στην ανάπτυξη και καλλιέργεια πολλαπλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και όχι μόνο γλωσσικών (π.χ. δεξιότητες 21ου αιώνα – 4cs).
 • Οι διδακτικές τεχνικές καθώς και τα μαθησιακά περιεχόμενα θα πρέπει να προσαρμόζονται στο ιδιαίτερο προφίλ των μαθητών και μαθητριών. Για παράδειγμα, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις (Δημοτικό και πρώτες τάξεις Γυμνασίου) θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην «παιχνιδοκεντρική» μάθηση, στην «ενσώματη» μάθηση, στην προφορά της γλώσσας, στις προ-αναγνωστικές και αναγνωστικές ικανότητες, σε δραστηριότητες όπως η δραματοποίηση, το παιχνίδι ρόλων, κ.ά.
 • Οι στόχοι του μαθήματος πρέπει είναι βασισμένοι στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και στους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας, δηλαδή να εκφράζουν το τι είναι ικανός/-ή να κάνει ο/η μαθητής/-τρια στο τέλος μιας διδακτικής διαδικασίας (ώρας, κεφαλαίου, ενότητας, δραστηριότητας).
 • Τα τεχνολογικά εργαλεία -κυρίως τα ψηφιακά μέσα και περιβάλλοντα- προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες για δημιουργία αυθεντικών επικοινωνιακών περιστάσεων, αλλά θα πρέπει να αξιοποιούνται μόνο όταν είναι βέβαιο ότι προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα λεγόμενα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μέσα. Δεν είναι δηλαδή η χρήση των ψηφιακών τεχνολογικών αυτοσκοπός, ούτε είναι σίγουρο ότι σε οποιαδήποτε διδακτική περίσταση η χρήση τους έχει καλά μαθησιακά αποτελέσματα.

Με τη βεβαιότητα ότι, και κατά το σχολικό έτος 2022-23, θα ανταποκριθούμε στους ίδιους υψηλούς στόχους και στις προσδοκίες των μαθητών/τριών μας και των οικογενειών τους, για μια ποιοτική ξενόγλωσση εκπαίδευση εντός του Σχολείου, είμαι στη διάθεσή σας, προκειμένου να συνδράμω, στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, στο δύσκολο, απαιτητικό αλλά και εξαιρετικά σημαντικό έργο σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Στέλιος Μαρκαντωνάκης

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής (κλ. ΠΕ05)

με Επιστημονική Ευθύνη στα 1ο,2ο,3ο,4ο, 5ο και 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

 

 

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Γαλλικών. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.