Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι

Λαμβάνοντας υπ όψη το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σας καλούμε σε εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Erasmus+ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Νεολαία και Άθληση 2021 – 2027».

Εισηγητής, ο κ. Νίκος Αμανατίδης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 στο 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright καθώς επίσης, Συντονιστής και Αξιολογητής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Horizon και Erasmus.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 17.00-19.00 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας CiscoWebex στον σύνδεσμο https://minedu-primary.webex.com/meet/mellioukyr

Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο  Νίκος Αμανατίδης είναι ΣΕΕ ΠΕ70 και εκπαιδευτής ενηλίκων καθώς και εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες. Κατέχει  εμπειρία και σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο  στον τομέα της εκπαίδευσης, των ΤΠΕ και των πολυμέσων για την εκπαίδευση, αξιολόγηση και την κατάρτιση.  Συνεργάζεται εδώ και 8 χρόνια με μεγάλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα στους τομείς της αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εφαρμογής των νέων τεχνολογιών καθώς και αξιολόγησης της μελέτης και του σχεδιασμού επιμορφωτικών προγραμμάτων για την Ελλάδα και Κύπρο. Διατηρεί  επίσης συνεχή και συχνή επαφή με τους δασκάλους και διοργανωτές-προωθητές δραστηριοτήτων στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης συνεργάζεται και με σχετικούς εμπειρογνώμονες και  υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Έχει συμμετάσχει σε συνεργασίες βραβευμένων ευρωπαϊκών μελετών, E- Study, FieldofExpertise: ThePedagogyofthe E-Study Project. DocumentandDetails, καθώς και σχολικών ευρωπαϊκών συμπράξεων, Comenius Project: https://goo.gl/KVc79z. Αξιολογεί και εφαρμόζει πολιτικές σε συνεργασία με βασικούς παράγοντες τόσο στην οργάνωση-διοίκηση καθώς και στην επιτυχή εφαρμογή καινοτόμων δράσεων που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες, καθώς και στη διενέργεια και συγγραφή λεπτομερών και αναλυτικών μελετών στον τομέα αυτό. Επίσης έχει σημαντική εμπειρία στο να αξιολογεί, συντονίζει, να προβάλλει-ανακαλύπτει και αναλύει εναλλακτικές λύσεις καθώς και να προτείνει καινοτόμες, πρακτικές και εφαρμόσιμες ιδέες στους τομείς των ΤΠΕ, τη δια βίου μάθηση, την ηλεκτρονική μάθηση, την εξ αποστάσεως  εκπαίδευση αλλά και την εκπαίδευση εν γένει.

 

Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

Αζναουρίδου Φωτεινή

Μέλλιου Κυριακή

Σαλαγιάννη Μαρία

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Νηπιαγωγών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.