ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γυμνασίου. Διδακτικές προσεγγίσεις – αναστοχασμός και ανατροφοδότηση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και με απόφαση της Ολομέλειας (Πράξη 4η/24.02.2022), καθώς και στο πλαίσιο της μεταξύ μας ευρύτερης αμφίδρομης επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλοτροφοδότησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών που αφορούν στην κοινότητα μάθησης για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης – συνάντησης με θέμα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γυμνασίου. Διδακτικές προσεγγίσεις – αναστοχασμός και ανατροφοδότηση».

Η δράση αυτή αφορά τους συναδέλφους ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85 που διδάσκουν το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ στο Γυμνάσιο, και θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρες 18.00 – 19.30 εξ αποστάσεως σύγχρονα με χρήση της πλατφόρμας webex και σύνδεση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elechondro .

Στη συγκεκριμένη δράση, θα πραγματοποιηθεί σύντομη εισήγηση για το νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος, και στη συνέχεια θα δοθεί βήμα στους εκπαιδευτικούς να καταγράψουν την έως τώρα πορεία του μαθήματος για εφέτος, να καταθέσουν τις δημιουργικές τους απόψεις και να ανταλλάξουν τις καλές τους πρακτικές.

Η ανωτέρω δράση έχει επικουρικό υποστηρικτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο επικουρικής στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας και ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών διεργασιών με χρήση εργαλείων ΕξΑΕ, και υλοποιείται κατόπιν αιτημάτων συναδέλφων. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου επιστημονικής ευθύνης

 

Ευσ. Ζωγόπουλος, ΠΕ82 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Στ. Καραγιάννης, ΠΕ83 του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Ελ. Χονδρογιάννης, ΠΕ84 του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Επιμορφωτικές δράσεις, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Μηχανολόγων, Τεχνολογία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.